| English

Nobelparken under forandring

En del af de fysiske rammer i Nobelparken kommer til at ændre sig i løbet af det kommende år. Målet er at skabe fællesarealer, som er både funktionelle og rare at opholde sig i.

23.08.2012 | Didde Trolle Pedersen

Der er masser af plads på fællesarealerne i Nobelparken. Men der mangler ’miljø’ og opholdssteder. Det kommer nu til at ændre sig, og målet er at lave forandringer, som vil gøre fællesarealer og kantine både mere funktionelle og mere behagelige at opholde sig i.

Mere lys og luft i Nobelbiblioteket
Et sted er forandringen dog allerede gennemført. I løbet af 2012 har biblioteket gennemgået en større forandring og kan nu byde studerende velkommen til et mere lyst og åbent bibliotek med mange nye studiepladser – både til individuel fordybelse og studiegrupper ved åbne borde eller i sofakupéer. Det bliver muligt at booke grupperum, og et nyt afslapnings- og læserum er undervejs.

Foto: Det nye Nobelbibliotek

Foto: Det nye Nobelbibliotek

Ny indretning af kantinen
Hen over sommeren vil Nobelkantinen og arealerne omkring gennemgå en større forvandling.

Den nuværende lange salgsskranke, som ofte resulterer i en lang kø, vil blive erstattet af to betalingskasser. Der etableres to buffeter med forskelligt udvalg af kolde og lune retter, et enkelt bord til varme retter, og et hjørne indrettes kun til kaffe. Det vil alt sammen bidrage til at gøre det lettere at orientere sig i udbuddet, så der bliver tid til at nyde frokostpausen. Forventningen er, at den nye indretning vil give et bedre flow i kantinen, som fra september vil blive samlingspunktet for mange studerende og medarbejdere.

Der vil desuden komme nye borde og stole, som vil gøre rummet mere imødekommende og behageligt at være i. Kantinebordet har en enkel og stærk konstruktion, som gør, at det kræver ganske få understøtninger. Udover at give bordet et let og svævende udtryk, betyder det flere stole pr. bord, så større grupper kan sidde sammen.

Flere opholdssteder og studiepladser
Det er ikke kun kantinen, som bliver ændret. Alle de omkringliggende arealer bliver indrettet på ny. På den store trappe vil der blive arrangeret siddepladser med hynder, og på balkonerne vil der være flere bløde sofaarrangementer. De bløde elementer i indretningen har den sidegevinst, at de hjælper på akustikken. Rundt om de store søjler langs vinduespartiet vil der blive etableret højborde- og stole, hvorfra man vil få et godt overblik over kantinen og udearealerne.

I Psykologis gamle bibliotek på 0. etage ved siden af kantinen, vil der komme en studielounge med små runde borde og sofagrupper.

I forlængelse af kantinens 1. etage vil der i bygning 1484 blive indrettet til studieaktiviteter. Her vil være mulighed for at arbejde individuelt, med fin udsigt over det grønne område, eller man kan mødes med læsegruppen ved arbejdsbordene nær nicherne mod syd.

Nyt stort studiemiljø og fredagsbar
I umiddelbar forlængelse af kantinen vil der i overskuelig fremtid opstå et stort nyt studiemiljø til glæde for alle studerende i Nobel. Det er arkitektfirmaet CF Møller, som trækker linjerne for, hvordan de knap 400 m2 depotarealer kan forvandles til et attraktivt studiemiljø og fredagsbar. Der er tale om et omfattende arbejde, der bl.a. kræver en større udgravning mod nord, så de mørke kælderlokaler bliver et rart sted at studere og feste.

Yderligere information

Stinne Bjerre
Arkitekt
Mail: stbj@teo.au.dk

Eigil Jensen
Teknisk Chef for Arts og BSS
Mail: eje@asb.dk

Studerende