Ny rektor på Handelshøjskolen i Århus

Studieinformation

30.09.2004

Formand for Handelshøjskolens bestyrelse, Erik Højsholt, informerer

Bestyrelsen har truffet en afgørelse vedr. ny rektor for Handelshøjskolen.

Vi har valgt professor, dr.oecon. Børge Obel, der i dag fungerer som sektionsleder for forskningssektionen Strategisk Organisationsdesign på Syddansk Universitet.

Børge Obel kender Århus godt, da han er uddannet og har været ansat på Aarhus Universitet. Som ansvarlig for ITKO-/MITKO-uddannelserne på Handelshøjskolen og SDU har Børge Obel et godt kendskab til vores institution. Derudover har det været afgørende for mig som bestyrelsesformand, at Børge Obel har meget tætte relationer til erhvervslivet - bl.a. via en række bestyrelsesposter i danske bestyrelser.

Børge Obel har omfattende ledelseserfaring fra SDU, hvor han bl.a. har fungeret som dekan og siddet i konsistorium og fakultetsråd. Derudover har han været aktiv som forsker og underviser på SDU.

Børge Obel tiltræder som rektor den 1.november 2004.

Man kan læse mere om Børge Obel på www.sam.sdu.dk/ansat/boe.

Den 8. oktober 2004 kl. 8.30 i Plug Inn vil Børge Obel og jeg deltage i et morgenmøde for alle medarbejdere.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Børge Obel.

Med venlig hilsen

Erik Højsholt

formand for bestyrelsen