Ny studenterpolitisk forening på HHÅ

Studieinformation

15.04.2005

Torsdag den 14. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Studenterpolitisk Sammenslutning. Til den nye bestyrelse blev følgende valgt:

  • Karen Madsen MMC
  • Gitte Søllingvrå Madsen HA (kasserer)
  • Troels Bisgaard HA(dat)
  • Thomas Mikkelsen CLM og
  • Mikkel Aabye CM(log) (formand)

"Interessen for studenterpolitk på Handelshøjskolen har længe været lav, hvilket man blandt andet kan se på de afholdte valg. Vi håber, at vi kan skabe noget opmærksomhed omkring det studenterpolitiske arbejde f.eks. gennem arrangementer som den valgaften, der blev holdt i marts før valgene til bestyrelsen og akademisk råd."

Foreningen er åben for alle studerende på Handelshøjskolen i Århus, som har en interesse i studenterpolitik. Vores formål er at virke som netværk for studenterrepræsentanterne i de kollegiale organer (bestyrelsen, akademisk råd og studienævnene). Derudover vil vi arbejde for at udbrede kendskabet til studenterpolitik på Handelshøjskolen i Århus samt gennem samarbejde varetage de studerendes interesser bedst muligt i de kollegiale organer.

For yderligere information kontakt

Mikkel Aabye, Formand: mikkelaabye@stofanet.dk eller 28 111 292

På foreningens vegne
Mikkel Aabye
Studenterpolitisk Sammenslutning
politik@stud.asb.dk