Rusuge: startskuddet er gået

Studieinformation

23.09.2004

Det er mandag morgen i Aulaen. Det højloftede rum summer af liv. Godt 1100 nye studerende er mødt op til første dag af rusugen og til første dag af deres liv som studerende på Handelshøjskolen

Rusuge 2004 Rusuge 2004

Det er dog næppe kun tanker om den kommende studietid, der rumsterer i de nye studerendes hoveder. Foran dem ligger en intens uge med nye venskaber og et program, der med lange dage med både faglighed og fest nok skal reducere nattesøvnen til et minimum.

Fokus på det faglige

Rusugen har i mange år været beskyldt for at give både de nye studerende og omverdenen et forkert og meget uprofessionelt indtryk af Handelshøjskolen. Et blik på dette års program vidner dog om, at rusugen har taget en skarp drejning mod at blive mere seriøs.

Mads Peter Høj Lauridsen og Troels Lorentzen- Sidste år tog vi så småt tilløb til en mere faglig rusuge. I år har vi taget skridtet fuldt ud og har lavet et dagsprogram, der udelukkende er baseret på det faglige, fortæller de to rusuge-ansvarlige Mads Peter Høj Lauridsen og Troels Lorentzen.

Denne renovering af rusugen har betydet, at det nok mest udskældte arrangement, det berygtede rusrally, der er en form for orienteringsløb rundt i Århus, ikke længere er at finde på programmet.

- Rusrallyet er skiftet ud med et nyt og fagligt arrangement, oplyser Mads Peter og Troels. I samarbejde med lektor Thorkild Jørgensen fra Institut for Ledelse har vi lavet et kursus i, hvordan man danner læsegrupper. Dette kursus skal ruste de studerende til at udvælge deres læsegruppemakkere ud fra de rigtige kriterier.

Værdigrundlag frem for formaninger

Som yderligere respons på de mange negative reaktioner på Rusugen har Studenterlauget i samarbejde med rusinstruktorerne udarbejdet et værdigrundlag, der skal medvirke til at skabe den optimale introduktion til Handelshøjskolen.

- På Handelshøjskolen i København er der fra skolens side blevet lavet et såkaldt etisk regelsæt for deres rusuge, oplyser Troels, og det synes jeg faktisk er en umyndiggørelse af rusinstruktorerne. Vores værdigrundlag er ikke et sæt regler, der presses ned over hovederne på rusinstruktorerne. Det er nogle værdier, der er skabt i fællesskab med instruktorerne, og vi er derfor overbeviste om, at de vil blive efterlevet med en langt større naturlighed og velvilje.

Det sociale er også vigtigt

Rusugens nye seriøse profil er hovedsageligt rettet mod dagsprogrammet. Aftenerne byder stadig på fest og hygge – noget, der ifølge de rusansvarlige skal være plads til.

- Det sociale er mindst lige så vigtigt som det faglige. Det er jo ofte til de mere sociale arrangementer, at folk lærer hinanden at kende, forklarer Mads Peter og Troels inden de haster tilbage til Studenterlauget.

Rusugen foregår til og med torsdag. Hver dag på Inline bringes en reportage fra gårsdagens rusarrangementer fra Studenterlauget.

MGE