| English

SPR>IT og ITA bliver til IKT

12.09.2006

SPR>IT og ITA er slået sammen, og hedder nu IKT. IKT er ansvarlig for samtlige IT faciliteter og services på ASB.

Dette medfører en række ændringer i den hidtidige anvendelse af IT faciliteterne.

  • Alle studerende kan nu benytte IT-lokalerne i både D- og H-fløjen, hvor disse førhen har været forbeholdt hver sin IT afdeling.
  • Hvor det tidligere kun har været muligt at få døgnadgang til IT-faciliteterne i D-fløjen og Plug Down, er det nu også muligt at få adgang til IT-faciliteterne i H-fløjen, døgnet rundt.

Døgnadgang kræver dog, at dit studiekort er registreret som adgangskort. For at få registreret dit studiekort som adgangskort, skal du henvende dig i Informationen ved hovedindgangen.