| English

Studentertilfredshedsundersøgelsen 2009

30.03.2009 | mortenv

"ASB har brug for din mening om din uddannelse, og de rammer den foregår i." siger prodekan for uddannelse Peder Østergaard.

Alle uddannelser på ASB skal nu og de kommende 2-3 år akkrediteres, dvs. vurderes som egnede til at fortsat at blive udbudt på ASB. I bedste fald bliver en uddannelse godkendt til 6 års fortsat udbud og i allerværste fald stoppet øjeblikkeligt.

Et meget væsentligt element i denne akkreditering er de studerendes opfattelse af uddannelsen og de rammer, hvori den foregår.

"Derfor er din mening af meget stor betydning, - både hvis du er tilfredshed, men også hvis der er forhold, som skal ændres!"

Ledelsen på ASB vil meget gerne kunne rette op på uhensigtsmæssigheder i uddannelser og rammer, før akkrediteringen finder sted, men det kræver et beslutningsgrundlag baseret på de studerendes opfattelse.

Deltag i undersøgelsen og vær med i lodtrækningen om et rejsegavekort på 6.000 kr., iPods og HVB-gavekort.


Undersøgelsen