Studerendes studie- og samarbejdsevner styrkes på SKF

Studieinformation

20.01.2005

Kompetencedage i bl.a. teamsamarbejde og studieteknik skal hæve standarden og knytte de studerende tættere til deres studium

""Godt 100 BA-studerende fra Fakultet for Sprog og Erhvervskommunikation har i løbet af efteråret deltaget i to kompetencedage, der både skal styrke deres evner som studerende og ruste dem til en kommende karriere.

- I september og december måned har vi afholdt to kompetencedage for de studerende, hvor fokus har været på henholdsvis teamsamarbejde og studieteknik. Formålet med disse dage er at udvikle de studerendes studiekompetencer, forklarer koordinator Bente Mosgaard Jørgensen.

Coaching skal forbedre gruppearbejde

Den første kompetencedag om teamsamarbejde foregik sidst i september og blev i løbet af efteråret efterfulgt af teamcoaching i forbindelse med, at de studerende udarbejdede deres første store opgave.

- Kompetencedagen og det efterfølgende coachingforløb har til formål at give de studerende en bevidsthed om, hvordan de skal agere som team for at blive bedre. Ting der normalt bliver overset eller negligeret bliver taget op til diskussion på coaching-møderne – de studerende bliver f.eks. bedt om at tage stilling til deres forventninger til arbejdet i gruppen og hvad der fungerer og ikke fungerer i samarbejdet. De studerende lærer på den måde at være åbne over for hinanden og kommer dermed på forkant med konflikterne. De bliver opmærksomme på styrker og svagheder og lærer at udnytte gruppens kompetencer bedre, forklarer Bente Mosgaard Jørgensen.

Selverkendelse og bedre planlægning

Opmærksomhed på styrker og svagheder var ligeledes formålet med den anden kompetencedag om studieteknik, der foregik i starten af december. Her var fokus rettet mod den enkelte studerende.

- Arrangementet går ud på at give de studerende nogle kompetencer til at blive bedre til at studere. Vi dykker ned i en række af de problemstillinger, som mange studerende slås med – bl.a. problemer med strukturering af tid og mangel på motivation og overblik – og introducerer dem for nogle værktøjer, der kan hjælpe dem til at blive mere effektive, fortæller Bente Mosgaard Jørgensen.

Studerende bliver bedre til at tage ansvar for egen læring

Initiativet til disse kompetencedage udspringer af en erkendelse af, at mange af de unge, der i dag vælger at tage en videregående uddannelse, ikke har disse kompetencer med sig som mental bagage.

- Intentionen er ikke at "nurse" de studerende og tage ansvaret fra dem. Vi giver dem blot nogle værktøjer, så de bliver bedre til at tage ansvar for deres egen læring. Vi vil gerne sende et signal om, at vi interesserer os for de studerende, og at vi har en kultur, hvor man bevidst forholder sig til, hvordan man kan forbedre sig – både i forhold til eget arbejde og samarbejde. De kompetencer, de studerende opnår via disse arrangementer er ikke kun en hjælp i løbet af studiet. De vil også være en styrke, når de studerende kommer ud i erhvervslivet, understreger Bente Mosgaard Jørgensen.

Flere kompetencedage i foråret

Kompetencedagene om teamsamarbejde og studieteknik afrundes i april med en kompetencedag om eksamensstrategier. Derudover byder foråret på to heldagsarrangementer, hvor de studerende får mulighed for at træne og afprøve deres kompetencer inden for sprog og erhvervskommunikation. Formålet med disse dage er, via en stærk tværfaglighed, at give de studerende en oplevelse af, at deres studium hænger sammen og har erhvervsmæssig relevans.

Kompetencedagene og de to faglige heldagsarrangementer samles under betegnelsen "Sprogrejsen" – et initiativ, der blev lanceret for første gang i 2002, og som har til formål at styrke de studerendes forudsætninger for et godt studieliv.

Læs mere om sprogrejsen hér

MGE