| English

Svend Hylleberg dekan på Aarhus School of Business and Social Sciences

28.09.2010 | mge

Svend Hylleberg vil udvide sin hidtidige praksis med besøgsrunder på SAM til også at omfatte ASB og siger, at hans "åbne dør politik" også vil gælde i Aarhus School of Business and Social Sciences.

>> Læs mere på www.fusion-asbss.au.dk

>> Læs mere om alle fire dekaner i pressemeddelelsen fra Rektoratet

Studerende