Valg til bestyrelsen på det nye Aarhus Universitet

Studieinformation

12.10.2007

Med dannelsen af et nyt Aarhus Universitet skal der også være en ny bestyrelse. Der er derfor udskrevet valg til bestyrelsen med virkning fra 1. februar 2008.  

Valgsekretariatet på Aarhus Universitet har lavet en hjemmeside – www.au.dk/valg, hvor man kan læse mere om valget, kontrollere om man står på valglisterne eller hente en opstillingsliste. Valget til bestyrelsen foregår elektronisk via en computer – enten på arbejde eller hjemme, dog skal opstillingslisterne afleveres personligt på Valgsekretariatet på Aarhus Universitet og bliver således ikke sendt fra eller samlet sammen på Handelshøjskolen.

De vigtigste tidsfrister for valget er:

15. oktober 2007: Perioden for opstilling af kandidater begynder

25. oktober 2007, kl. 16.00: Sidste frist for indlevering af opstillingslister.

19. – 22. november 2007: Valget afholdes.

1. februar 2008: Den nye bestyrelse tiltræder.

Der skal vælges to repræsentanter for VIP'erne, én TAP-repræsentant og to repræsentanter for de studerende.

Der vil blive opstillet en computer ved vandregangen mellem A-fløjen og C, D og H-fløjene, som kan benyttes af de medarbejdere eller studerende, der ikke har adgang til en computer.

Læs valgreglerne