Valg til Fagstudienævnet

Studieinformation

Der er nu udskrevet valg til Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation, hvor der skal vælges 5 studerende fra bachelor- og kandidatuddannelserne.

29.10.2015 | Majbritt Nielsen

The following message is only relevant to Danish speaking students.

Kære studerende

Der er nu udskrevet valg til Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation. Til studienævnet skal der på studentersiden vælges 5 studerende fra bachelor- og kandidatuddannelserne inden for sprog og erhvervskommunikation.

Det er meget vigtigt for studienævnets arbejde, at de studerende deltager aktivt og gør deres indflydelse gældende. Vi vil derfor opfordre dig til at stille op til valget eller til at foreslå en eller flere af dine medstuderende at gøre det.

Hvad arbejder studienævnet med?
Studienævnet har til opgave at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, f.eks. ved at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer i studieordninger, godkende fagbeskrivelser og følge op på undervisningsevalueringer. Studienævnet skal også godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver. Endelig skal studienævnet udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning.

Hvad får du selv ud af det?
Du får direkte indflydelse på dit studium og er med til at sikre, at de studerende bliver hørt.

Derudover får du erfaring med studenterpolitik, og du får indblik i, hvordan et studienævn fungerer som organisatorisk enhed. Som studentermedlem kan du dermed dygtiggøre dig på flere måder.

Når du træder ud af studienævnet, kan du få et bevis for din deltagelse i studienævnsarbejdet, som kan vedlægges dit CV, når du søger job.

Hvordan stiller du op?
Opstillingsskemaer findes på www.au.dk/valg. Der er en udførlig vejledning til udfyldning af opstillingslisten i forbindelse med skemaet, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgreglerne, som også findes på hjemmesiden.

Endeligt kan Valgsekretariatet spørges til råds inden opstillingsfristens udløb. Valgsekretariatet kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Vær opmærksom på, at du som studerende også har mulighed for at stille op som kandidat til Akademisk Råd på Aarhus BSS.

Med venlig hilsen
Helle Kryger Aggerholm/Kirsten Wølch Rasmussen
Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation

Studerende