| English

Valg til studienævn og akademisk råd - oktober 2006

02.10.2006

Efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatopstillingslister til valget af studenterrepræsentanter til de fire studienævn og akademisk råd er resultatet blevet, at der er kampvalg til akadmisk råd, Det Erhvervsøkonomisk Bachelorstudienævn og Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn.

Alle studerende kan stemme til valget til akademisk råd, mens kun økonomistuderende kan stemme til valget til de to studienævn.

Oversigt over de opstillede kandidater kan ses her