| English

Corona

Studerende på Aarhus BSS

 • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

Corona FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Blackboard. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen. Det handler om vores adfærd sammen og hver for sig. Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

Når du møder op til undervisning:

 • Mød tidligst op til undervisningen ti minutter før den starter.
 • Afsprit hænderne, når du går ind i en bygning og et nyt lokale.
 • Undgå trængsel – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Gå først ind i undervisningslokaler og auditorier når holdet før dig er kommet ud og har spritte af i lokalet.
 • Sæt dig på en ledig plads længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dig for at finde en plads.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor du færdes.
 • Hvis du oplever i en undervisningssituation, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så sig det til din underviser.

Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Du kan blive bedt om af din underviser at hjælpe med at spritte lokalet af. Husk at spritte dine hænder af, inden du starter, og husk at afspritte kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Undgå at samles for mange og for tæt i pauserne.

Når du bruger grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet.
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).

Når du færdes på campus mellem timerne:

 • Hold afstand når du opholder dig på fællesarealer – både indenfor og udenfor

Det er tilladt at bruge faciliteterne på AU men du bedes forlade campus senest kl. 18, medmindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor.

Der må indtil videre ikke afholdes fester og fredagsbarer på campus.

AU opfordrer studerende til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Hvad er de nuværende smittetal?

Du kan følge de aktuelle Covid-19 smittetal på Aarhus BSS, da vi har valgt at offentliggøre status på smittetilfælde blandt studerende, der meldes ind via blanketløsningen på Aarhus Universitet.

Gå til de seneste smittetal

Eksamen

Information til studerende om vintereksamener V20/21

Aarhus Universitet/Aarhus BSS tilstræber, at du som studerende skal have den eksamensform, som gælder normalt (se kursusbeskrivelsen), og som du har forberedt dig på. Det betyder, at de forestående vintereksamener kommer til at følge de almindeligt kendte og oprindeligt planlagte formater, dvs. mundtlige eksamener og skriftlige stedprøver med fysisk afvikling, og hjemmeopgaver (evt. kombineret med fysisk mundtligt forsvar).

Det kan forekomme, at en række eksamener pga. særlige forhold vil blive konverteret til andre formater, eller at afviklingen vil ske online via Zoom fsva. de mundtlige eksamener eller mundtligt forsvar. I så fald vil du blive varslet om eventuelle ændringer i god tid inden eksamen, så hold dig orienteret på din studieportal, i din studiemail og på Blackboard. Du kan se, hvordan og hvornår din eksamen afholdes på din studieportal under ”Eksamen”. Vi opdaterer løbende denne FAQ med supplerende information om vintereksamenerne, herunder om de særlige forhold, der vedrører personer i risikogruppe, studerende i isolation og ind- og udgående udvekslingsstuderende, der er påvirket af rejserestriktioner/karantæneregler m.v.

Er du i tvivl om afviklingen af dine eksamener, eller har du spørgsmål til din situation, er du velkommen til at kontakte Aarhus BSS Student services eller Studievejledningen på Aarhus BSS.

Er det sundhedsmæssigt forsvarligt at møde fysisk op til eksamen?

Det er vigtigt i at slå fast, at studerende, eksaminatorer, censorer og eksamenstilsynet kan være helt trygge, og at eksamenerne gennemføres efter alle sundhedsmyndighedernes anbefalede retningslinjer og forholdsregler. Konkret betyder det, at:

 • der ved de mundtlige eksamener vil være 2 meters afstand mellem den studerende og eksaminator/censor. Der vil i eksamenslokalet være håndsprit, og der vil blive rengjort og desinficeret mellem eksamenerne.
 • ved de skriftlige stedprøver vil de studerende blive placeret i eksamenslokalet under hensyntagen til afstandskravet, og der vil være håndsprit samt blive rengjort og desinficeret ligesom ved de mundtlige eksamener. Der henvises i øvrigt til de gældende retningslinjer for adfærd på campus.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. isolation eller mistanke om COVID-19

Hvis du er i isolation som nær relation, får symptomer på COVID-19 eller har mistanke om, at du kan være blevet smittet, skal du ikke møde fysisk op til din eksamen. Du kan læse de generelle retningslinjer for, hvordan du forholder dig ved isolation og mistanke om smitte i afsnittet om ”Symptomer og smitte med coronavirus” på siden her.

 

Mundtlig eksamen eller mundtligt forsvar

Skal du op til en mundtlig eksamen men er blevet forhindret i at deltage pga. isolation eller symptomer på COVID-19, skal du kontakte Aarhus BSS Studier senest kl. 7 på eksamensdagen. Du kontakter Aarhus BSS Studier på mailen winterexam21.bss@au.dk, hvor du skal vedhæfte AU’s erklæring om tro-og-love, der angiver, at din eksamensdeltagelse er hindret pga. COVID-19-relaterede forhold. Vi vil herefter undersøge, om der er faglig og praktisk mulighed for at tilbyde deltagelse i din mundtlige eksamen eller det mundtlige forsvar online via Zoom.

Vær opmærksom på, at omlægningen til en online eksamen kan ligge enten på det planlagte fysiske eksamenstidspunkt, eller et andet relevant tidspunkt eller dag i forbindelse med eksamensafviklingen. Du vil blive kontaktet herom af det institut, der står for eksamenen eller forsvaret.

 

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, skal du ikke møde op, hvis du er i isolation eller har symptomer. Du kan i stedet blive afmeldt din skriftlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

For at undgå at bruge et eksamensforsøg, skal du kontakte Aarhus BSS Studier senest kl. 7 på eksamensdagen. Du kontakter Aarhus BSS Studier på mailen winterexam21.bss@au.dk, hvor du skal vedhæfte AU’s erklæring om tro-og-love, der angiver, at din eksamensdeltagelse er hindret pga. COVID-19-relaterede forhold.

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, og vurderer du, at du er i stand til at gennemføre din eksamen, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende. Ellers følger du retningslinjerne i afsnittet ”Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse”.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op til eksamen pga. konstateret smitte med COVID-19

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, skal du ikke møde fysisk op til din eksamen. Hvis du vurderer, at du er i stand til at deltage i din eksamensaktivitet, skal du læse videre nedenfor.

Hvis du ikke vurderer, at du kan gennemføre din eksamen, skal du følge retningslinjerne for sygdom ved eksamen på denne side.

 

Mundtlig eksamen eller mundtligt forsvar

Skal du op til en mundtlig eksamen eller mundtligt forsvar men er blevet forhindret i at deltage pga. konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte Aarhus BSS Studier senest kl. 7 på eksamensdagen.  Du kontakter Aarhus BSS Studier på mailen winterexam21.bss@au.dk, hvor du skal vedhæfte AU’s erklæring om tro-og-love, der angiver, at din eksamensdeltagelse er hindret pga. COVID-19-relaterede forhold. Derudover skal du vedlægge et billede af dit testresultat fra sundhed.dk. Testresultatet må maksimalt være 7 dage gammelt. Vi vil herefter undersøge, om der er faglig og praktisk mulighed for at tilbyde deltagelse i din mundtlige eksamen eller dit mundtlige forsvar online via Zoom.

Vær opmærksom på, at omlægningen til en online eksamen kan ligge enten på det planlagte fysiske eksamenstidspunkt, eller et andet relevant tidspunkt eller dag i forbindelse med eksamensafviklingen. Du vil blive kontaktet herom af det institut, der står for eksamenen eller forsvaret.

 

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS, skal du ikke møde op, hvis du har COVID-19. Du kan i stedet blive afmeldt din skriftlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstekommende reeksamen uden, at du har brugt et eksamensforsøg til din afmeldte ordinære eksamen.

For at undgå at bruge et eksamensforsøg, skal du kontakte Aarhus BSS Studier senest kl. 7 på eksamensdagen. Du kontakter Aarhus BSS Studier på mailen winterexam21.bss@au.dk, hvor du skal vedhæfte AU’s erklæring om tro-og-love, der angiver, at din eksamensdeltagelse er hindret pga. COVID-19-relaterede forhold. Derudover skal du vedlægge et billede af dit testresultat fra sundhed.dk. Testresultatet må maksimalt være 7 dage gammelt.

 

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, og vurderer du, at du er i stand til at gennemføre din eksamen, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende. Ellers følger du retningslinjerne i afsnittet ”Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse”.

Jeg er blevet syg og kan ikke deltage i eksamen

Hvis du bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, melder du dig syg ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstudie.au.dk. Dette gælder uanset, om der er tale om COVID-19-relateret sygdom eller anden sygdom.

Som udgangspunkt gælder:

 • Er du syg på eksamensdagen, kan du melde dig syg til eksamenen
 • Bliver du akut syg under en påbegyndt mundtlig eller skriftlig prøve, kan du ligeledes melde dig syg
 • Du melder dig syg til en eksamen via  mitstudie.au.dk. Du skal anvende formularen ’Dispensation’ og angive, hvilken specifik prøve du er syg til.
  • Husk at vedlægge en lægeerklæring, som dækker perioden for de(n) anført(e) prøve(r). Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen. Hvis du har fået konstateret COVID-19-smitte, kan du vedlægge et billede af dit testresultat fra sundhed.dk som dokumentation for dine forhold. Testresultatet må maksimalt være 7 dage gammelt.
  • Hvis du melder dig syg til en prøve, skal du selv sørge for at tilmelde dig prøven på ny.
  • Hvis du ikke har meldt dig syg til prøven og udebliver, har du brugt et prøveforsøg.
 • Godkendelsen af din sygemelding er betinget af, at der foreligger gyldig dokumentation. Læs mere om krav til lægeerklæringer på din studieportal under "Studievejledning".
 • Godkendelsen er ligeledes betinget af, at du ikke har deltaget i eksamen. Hvis du er for syg til at gennemføre eksamen, skal du udeblive fra eksamen eller afbryde eksamen, hvis du bliver syg under vejs.

 

Du kan læse mere om sygdom ved eksamen på din studieportal.

Jeg er i risikogruppe

Aarhus BSS gennemfører alle eksamener med fysisk fremmøde iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand, hygiejne m.v. Når de betingelser er opfyldt, er det ifølge myndighedernes retningslinjer forsvarligt at møde op.

I udgangspunktet skal du derfor møde op til eksamen på linje med dine medstuderende.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at bruge egne værnemidler til eksamen, hvis du finder det nødvendigt eller tilrådeligt.

Du kan i ganske særlige situationer søge om dispensation til tiltag ifm. gennemførslen af din eksamen f.eks. et enelokale eller lignende. Vurderes du i samråd med din læge at have behov herfor, skal du ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk senest 10 dage før din eksamen. Husk at vedlægge relevant dokumentation fra din læge.

Jeg lever sammen med en person i risikogruppe

Aarhus BSS gennemfører alle eksamener med fysisk fremmøde iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand, hygiejne m.v. Når de betingelser er opfyldt, er det ifølge myndighedernes retningslinjer forsvarligt at møde op.

Du skal derfor møde op til eksamen på linje med dine medstuderende. Du er selvfølgelig meget velkommen til at bruge egne værnemidler til eksamen, hvis du finder det nødvendigt eller tilrådeligt.

Jeg er forhindret i at møde op til eksamen pga. ophold i udlandet

 

Opholder du dig i udlandet, og har du ikke mulighed for at være til stede i Danmark på eksamenstidspunktet pga. indrejse- og karantæneregler ifm. COVID-19, gælder følgende regler.

 

Mundtlig eksamen eller mundtligt forsvar

Skal du op til en mundtlig eksamen eller mundtligt forsvar men er blevet forhindret i at deltage pga. ophold i udlandet, skal du indsende en ansøgning om dispensation via  mitstudie.au.dk senest 10 dage før den mundtlige eksamen eller forsvaret. Husk at vedlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at du opholder dig i udlandet på eksamenstidspunktet. Det kan være en personlig redegørelse, flybillet og lignende.

Vi vil herefter undersøge, om der er faglig og praktisk mulighed for at tilbyde deltagelse i din mundtlige eksamen eller det mundtlige forsvar online via Zoom. Vær opmærksom på, at omlægningen til en online eksamen kan ligge enten på det planlagte fysiske eksamenstidspunkt, eller et andet relevant tidspunkt eller dag i forbindelse med eksamensafviklingen. Du vil blive kontaktet herom af det institut, der står eksamenen eller forsvaret.

 

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse

Skal du til en skriftlig stedprøve på Aarhus BSS men er blevet forhindret i at deltage pga. ophold i udlandet, skal du indsende en ansøgning om dispensation via  mitstudie.au.dk senest 10 dage før den skriftlige stedprøve. Husk at vedlægge relevant dokumentation, der bekræfter, at du opholder dig i udlandet på eksamenstidspunktet. Det kan være en personlig redegørelse, flybillet og lignende.

Du kan her søge om blive afmeldt din skriftlige eksamen og få mulighed for at deltage i den førstkommende reeksamen uden, at du bruger et eksamensforsøg til din ordinære eksamen.

 

Skriftlig hjemmeopgave

Er din eksamen en skriftlig hjemmeprøve, kan du deltage på lige fod med øvrige studerende.

Hvad skal jeg være opmærksom på til mit mundtlige forsvar?

Når du skal til mundtligt forsvar, er her nogle god råd og retningslinjer for, hvordan kan du hjælpe med til at sikre en god afvikling samt begrænse smitterisikoen for COVID-19:

 

Inden du møder op til et mundtligt forsvar:

Hav tjek på hvor din eksamen finder sted.

Husk studiekort – eller andet gyldigt ID med billede, hvis du ikke har et studiekort.

Når du møder op til et mundtligt forsvar:

Mød op ca. 20 minutter før det angivne eksamenstidspunkt

Husk at tage mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og når du går ind i det lokale, hvor dit mundtlige forsvar finder sted.

Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor eksamen afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Hvis familie og venner møder op for at fejre dig, sørg da for at antallet af deltagere ikke overstiger 10 personer.

Forsaml jer ikke uden for eksamenslokalet, men find i stedet et andet sted på campus, hvor det er muligt at sætte sig ned.

Husk at også familie og venner skal bære mundbind og spritte af.

Begræns jeres ophold på campus mest muligt.

Hvad skal jeg være opmærksom på til min mundtlige eksamen?

 

 

Når du skal til mundtlig eksamen, er her nogle god råd og retningslinjer for, hvordan kan du hjælpe med til at sikre en god afvikling samt begrænse smitterisikoen for COVID-19:

Inden du møder op til en mundtlig eksamen:

Tjek, på hvilken adresse din eksamen finder sted.

Husk studiekort – eller andet gyldigt ID med billede, hvis du ikke har et studiekort.

Når du møder op til en mundtlig eksamen:

Mød op ca. 20 minutter før det angivne eksamenstidspunkt

Husk at tage mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, hvor din mundtlige eksamen finder sted

Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor eksamen afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Hvad skal jeg være opmærksom på til min skriftlige tilsynsprøve?

 

Når du skal til skriftlige tilsynsprøver på AU, er her nogle god råd og retningslinjer for, hvordan kan du hjælpe med til at sikre en god afvikling samt begrænse smitterisikoen for COVID-19:

 

Inden du møder op til en skriftlig tilsynsprøve:

Tjek, på hvilken adresse din skriftlige tilsynsprøve finder sted.

Husk studiekort – eller andet gyldigt ID med billede, hvis du ikke har et studiekort.

Tjek, at du kan logge ind i det digitale eksamenssystem (Digital Eksamen eller WISEflow).

Tjek retningslinjerne for den pågældende tilsynsprøve (f.eks. om du må have hjælpemidler med, og i så fald hvilke).

Når du møder op til en skriftlig tilsynsprøve:

Mød op i god tid, inden tilsynsprøven starter.

Husk at tage mundbind eller visir på, inden du går ind i bygningen.

Der kan opstå ventetid ved ankomst til lokalerne på Trøjborgvej og Finlandsgade, så tag overtøj på efter vejrforholdene.

Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, du skal sidde i.

Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor den skriftlige tilsynsprøve afholdes.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Hav dit studiekort klart, så for stor kødannelse kan undgås ved indtjekning.

Følg altid tilsynsvagternes anvisninger.

 

Inden den skriftlige tilsynsprøve går i gang

Undlad at stå og snakke rundt om bordene i lokalerne, hvor tilsynsprøverne finder sted, så der sikres god afstand for de studerende, der skal finde en plads.

Læg mobiltelefon og smart watch i din taske, inden tilsynsprøven går i gang.

Husk at tage alt, hvad du skal bruge i løbet af tilsynsprøven, op af din taske, inden eksamen starter.

Placér dit studiekort på bordet, så det er synligt for tilsynsvagterne under hele tilsynsprøven.

Der vil være desinfektionsservietter til afspritning ved den enkelte plads. Sørg for at lægge de brugte desinfektionsservietter i skraldespanden lige efter brug.

 

Når den skriftlige tilsynsprøve er gået i gang:

Følg altid de fælles anvisninger, der gives af eksamenstilsynet.

Har du spørgsmål undervejs, markerer du ved at række hånden op.

Tilsynsvagterne og IT-medarbejderne vil bære mundbind eller visir – og om nødvendigt også handsker – når de hjælper dig.

Tag mundbind på hvis du har brug for hjælp, da det i disse situationer ikke vil være muligt at overholde afstandskravet på min. 1 meter.

Husk, at brugte mundbind ikke skal ligge fremme på bordene under tilsynsprøven.

Når den skriftlige tilsynsprøve er afsluttet:

Sørg for at rydde din plads, og smid papir og affald i skraldespanden.

Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. bord og stol). Husk at spritte dine hænder af, inden du starter.

Tag hensyn til de medstuderende, der ikke går på samme tid som dig selv.

Lad dem, der sidder tættest på udgangen, komme ud først.

Undgå trængsel uden for lokalerne – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Følg altid tilsynsvagternes anvisninger.

Symptomer og smitte med coronavirus

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke møde op på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Orienterer studieadministrationen om, at du er smittet. Det gør du via AU’s corona-blanket

De ansvarlige på Aarhus Universitet vil kontakte dig for i samarbejde med smittesporingsenheden at hjælpe med kontaktopsporing på Aarhus Universitet og hurtigst muligt afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person på AU, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolerer dig i hjemmet.
 • Hurtigst muligt lade dig teste og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Du må først møde på universitetet igen, når du ved, at testen er negativ.
 • Hvis du bliver testet positiv skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. 

Undervisning

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i 2020?

Aarhus Universitet vil prioritere, at du kan få mest mulig undervisning på campus – af hensyn til undervisningen og studiemiljøet. Der vil være særlig fokus på førsteårsstuderende og på kurser, hvor læringsmålene afhænger af fysisk fremmøde. Undervisning gennemføres i tråd med gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det betyder, at:

· I laboratorier, værksteder og lign. er mundbind et krav. AU har ansvaret for at udlevere værnemidler. Her kan afstandskravet i henhold til retningslinjerne fraviges.

· Al øvrig undervisning og ophold på campus skal ske under hensyntagen til myndighedernes gældende afstandskrav på 1 meter – i særlige tilfælde 2 meter.

Myndighedernes retningslinjer om afstandskrav for efteråret 2020 betyder dog, at universiteterne ikke kan anvende den fulde lokalekapacitet. Derfor vil du opleve, at en del af undervisningen i efteråret bliver afviklet online.

Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus pga. coronavirus?

Hvis du ikke kan møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirusen, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra. Hvis du ønsker, at blive tilknyttet ordningen, skal du dokumentere baggrunden for dit behov. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er særligt udsat. Læs mere på: studieassistent.au.dk.

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er åbne. Vær opmærksom på, at AU Library består af flere biblioteker. Ophold i bibliotekerne på AU skal ske i henhold til myndighedernes anbefalinger. Du skal derfor følge de anbefalinger, der er på det pågældende bibliotek for at undgå smittespredning af coronavirus.

Det Kgl. Bibliotek på Victor Albecks Vej 1 er også åbent. Orientér dig på Det Kgl. Bibilioteks hjemmeside for at finde mere information om faciliteter og services på dette specifikke bibliotek.

Du kan fortsat bruge de elektroniske ressourcer på library.au.dk, og du har i øjeblikket også fri adgang til en række ressourcer fra forskellige forlag, som ekstraordinært stiller deres materialer gratis til rådighed i en begrænset periode.

Du er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis har brug for hjælp.

Studieliv

Hvordan tilpasser jeg mig til min nye hverdag?

Har du brug for hjælp til at strukturere din nye hverdag og nye studieformer, har Studypedia udviklet nogle råd til dit online studiearbejde.
Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.
Endelig kan du her læse fem gode råd til at håndtere din nye hverdag    

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

 

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at tale med dig.

Bachelorprojekter og andre frie opgaver

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit bachelorprojekt inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit bachelorprojekt færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Dit studienævn kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en bekræftelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring  og en kopi af dit barns/dine børns sygesikringsbevis(er).
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Kan man få dispensation som gruppe til et bachelorprojekt?

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel bachelorprojektgruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en bekræftelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring  og en kopi af dit barns/dine børns sygesikringsbevis(er).
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Specialer og masterafhandlinger

Jeg er i gang med mit speciale, men har problemer på grund af corona-situationen – hvad skal jeg gøre?

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis corona-situationen giver dig udfordringer med at gøre dit speciale færdigt til tiden, og vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på det, kan du søge om udskydelse af afleveringsfristen. Du skal i din ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver dig en forsinkelse.

Dit studienævn kan imødekomme ansøgninger om forlængelse. De vurderer helt konkret, hvordan du bedst bliver kompenseret for den tid, du er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal du vedlægge en bekræftelse fra din specialevejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring og en kopi af dit barns/dine børns sygesikringsbevis(er).
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Kan man få dispensation som gruppe til et speciale?

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel specialegruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en bekræftelse fra din vejleder.
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring og en kopi af dit barns/dine børns sygesikringsbevis(er).
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.

Indsend ansøgning om dispensation

Projektorienteret forløb

Mit projektorienterede forløb er blevet afbrudt, og jeg mangler derfor at bestå ECTS i forårssemestret

Der vil være flere muligheder for at indhente ECTS på AU i dette semester. Vi anbefaler, at du undersøger om:

 • du har gennemført nok af dit projektorienterede forløb til, at du kan bestå dele af det. Hvis du har gennemført ca. 40 % af de krævede timer i dit projektorienterede forløb, og er du i stand til at opfylde de øvrige krav i form af rapport mm., vil det være muligt at bestå halvdelen af de ECTS, som forløbet er belagt til.
 • der er relevante kurser på AU Summer University, som du kan tilmelde dig. Ansøgningsfristen for første runde er 1. april 2020. Herefter vil der være åbent for anden runde i tilmeldingsperioden 1.-5. maj.  Her kan du læse mere om kurserne på AU Summer University.  
 • du kan blive tilmeldt en individuel skriftlig opgave på din uddannelse. Du kan få et overblik over de muligheder, der er på din uddannelse for en individuel skriftlig opgave. Tilmeldingen til individuelle opgaver sendes til kandidat.bss@au.dk og skal ske senest den 3. april.
 • Der er august-fag på din uddannelse, som du kan tilmelde dig i tilmeldingsperioden 1.-5. maj. Her kan du få et overblik over august-fagene.  

 

Kontakt studievejledningen på BSS, hvis du er i tvivl om dine muligheder eller har spørgsmål til din situation.    

Udveksling

Jeg skal på udvekslingsophold i foråret- hvordan holder jeg mig opdateret?

denne side under ” Udlandsophold - foråret 2021” vil du løbende kunne finde relevante informationer om planlagte udlandsophold i foråret.  

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Kan jeg komme afsted?

Vi forventer, at studerende, som har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020, kan gennemføre opholdet som planlagt, men situationen ændrer sig hele tiden, og AU opfordrer derfor studerende til at holde sig løbende orienteret om udviklingen i rejsevejledninger - både hos deres værtsinstitution og i Udenrigsministeriets rejsevejledning (www.um.dk) for det pågældende land. Skulle det alligevel ikke blive muligt for studerende at tage på udveksling, er det muligt at blive hjemme og tage semestret på AU i stedet. Det vil ikke være muligt at blive tildelt en alternativ udvekslingsplads. Det skyldes dels, at det potentielt kan dreje sig om mange studerende, der skal omplaceres, og dels at det ikke er muligt at forudsige, om en eventuel ny destination også vil blive ramt af coronavirus. Foreslår dit værtsuniversitet at udskyde dit ophold fra efteråret 2020 til foråret 2021, og er det muligt i din studieordning, kan dette være en mulighed. Kontakt din internationale koordinator for nærmere dialog.

Hvis dit udlandsophold bliver aflyst, vil vi hjælpe bedst muligt med at afklare, hvordan du bliver tilmeldt kurser på AU i efteråret 2020. AU vil her udvise størst mulig fleksibilitet inden for gældende rammer. 

Særligt for efter- og videreuddannelse

Kan jeg afmelde mig fag i efteråret?

Hvis du står i en situation, hvor du ikke længere ønsker at følge dine fag i efteråret, skal du være opmærksom på reglerne for afmelding. Ønsker du at afmelde dig fra et eller flere fag, skal du gøre dette pr. mail til evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold. Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, er du velkommen til at tale med en studievejleder. Du kan finde kontaktoplysninger på din studievejleder på din studieportal under ”studievejledning”.

Kan jeg få personlig vejledning og hjælp til mit studie (trivsel, studieplanlægning, dispensationer etc.)?

Ja, du er velkommen til at sende en mail eller booke en samtaletid hos en af vores studievejledere på efter-og videreuddannelse. I øjeblikket vejleder vi pr. telefon, Zoom og mail. Du kan finde vores kontaktinformation her

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan komme i kontakt med os på følgende måder:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.    

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal


Studieinformation

27.11.2020 | Studerende

Indsamling af information om samarbejde med virksomheder og organisationer

For fuldtidsstuderende kandidatstuderende samt studerende på BDE og GMM, der er tilmeldt speciale eller projektorienteret forløb/praktik i efterårssemesteret 2020.

27.11.2020 | Studerende

Tilmelding til vinter reeksamen 2020-2021

Skal du til reeksamen? Husk at tilmelde dig senest 5. februar.

23.10.2020 | Studerende

Studiemiljøundersøgelsen - Din mening tæller

Studiemiljøundersøgelsen 2020 er nu landet i din e-boks og AU-mail. Med dine svar kan du være med til at gøre en forskel for dig selv og dine medstuderende. Undersøgelsen dækker emner som trivsel, feedback, stress og ensomhed, de fysiske forhold, chikane og meget andet.

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Kontakt Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan komme i kontakt med os på følgende måder:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Husk at oplyse dit fulde navn og studieretning.    

Kontakt din studievejledning på Aarhus BSS

På Aarhus BSS kan du møde to typer af studievejledere; studenterstudievejledere og studie- og trivselsvejledere.

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal