| English

Eksamen

I venstremenuen kan du finde generelle oplysninger om eksamen.

Dine personlige eksamensresultater finder du på Selvbetjeningen.

Der gælder nogle særlige regler for førsteårsprøverne, hvilket det er vigtigt, du er opmærksom på. Læs mere under 'Særligt om prøver på 1. studieår'.