Fra speciale til debatindlæg (Aarhus)

En workshop for specialestuderende og færdige specialestuderende ved Pædagogisk Antropologi, DPU ved forfatter, antropolog og journalist Hans Lucht, seniorforsker ved DIIS.

Info about event

Time

Monday 29 November 2021,  at 10:00 - 16:00

Location

Nobelparken: Jens Chr Skous Vej 4, 8000 Aarhus C

Organizer

Maja Hojer Bruun

Har du en vigtig historie fra dit feltarbejde? Vil du gerne formidle en samfundsrelevant pointe fra dit speciale til et bredere publikum? Og kunne du tænke dig at gøre dette ved at skrive et debatindlæg eller en kronik til et dagblad eller fagblad?

På denne workshop vil du få viden om, hvordan man kan formidle sin viden og sine indsigter fra et antropologisk feltarbejde eller speciale til en bredere offentlighed.

På workshoppen vil du få redskaber til at ’oversætte’, skrive og fortælle, så det akademiske arbejde vækker interesse på journalistiske redaktioner. Vi vil med udgangspunkt i eksempler diskutere grundlæggende journalistiske kriterier, dvs. hvordan journalistiske redaktioner udvælger historier. Vi vil også tale om de mest almindelige fortælleskabeloner, og om hvordan man kan skrive sine antropologiske indsigter frem i et effektivt sprog.

Workshoppen vil desuden rumme et praktisk niveau, hvor vi tager udgangspunkt i kursusdeltagernes egne feltarbejds- og specialeprojekter og skriveprøver med henblik på udformningen af konkrete debatindlæg.

Undervisere

  • Antropolog, journalist og forfatter Hans Lucht, seniorforsker v. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
  • Lektor Maja Hojer Bruun

Tilmelding

Interesserede deltagere blandt Pædagogisk Antropologis nyligt afsluttede og nuværende specialestuderende bedes sende en kort beskrivelse af deres projekt samt motivation for at deltage til:

Beskrivelsen skal kort berøre den pædagogisk antropologisk funderede indsigt, pointe eller konklusion fra dit feltarbejde eller speciale, som du gerne vil formidle til en bredere offentlighed. Skriv også en kort motiveret begrundelse for, hvordan du vil kunne bruge workshoppen, hvorfor dit materiale er vigtigt at formidle, og om du allerede har en idé til, hvor du kan formidle det. Beskrivelsen og begrundelsen må maks. fylde 1 side i alt.

Husk at skrive dit fulde navn, din email og hvornår du har afleveret/skal aflevere dit speciale ved Pædagogisk Antropologi.

Deltagelse er gratis, og der serveres kaffe og kage.

Der er plads til 10 deltagere på hver workshop.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Arrangementet bliver også holdt i Emdrup: 1. december kl. 9-15