Hvordan måler man varmestress og kan man bruge det til at forudsige klimapåvirkninger

Billedbeskrivelse: Dødeligheden under temperaturstress afhænger af den artsspecifikke tolerance, men også af varigheden og intensiteten af stresspåvirkningen. Med kendskab til disse parametre kan man modellere hvilke klimatiske/geografiske områder der understøtter enkelte arters overlevelse under nuværende og fremtidige klimatiske forhold.

Projektbeskrivelse:

Global opvarmning påvirker verdens økosystemer. Dette gælder også insekters udbredelse og aktivitet da evnen til at tolerere temperatur ekstremer er en af de væsentligste faktorer der bestemmer insekters succes i forskellige nicher. Vi arbejder med en simpel matematisk model der beskriver temperatur tolerance relativt til intensiteten (temperaturen) og varigheden af temperatur stress (Se Fig.). Modellen kan altså både håndtere kort intenst temperaturstress, og langvarigt mere moderat temperaturstress.

I samarbejde med forskere i Frankrig og Australien ønsker vi at udvikle denne model så den kan bruges til at forudsige udbredelsen af insektarter (både skadedyr og nyttedyr) i forhold til de lokale klimatiske forhold. Projekter i forbindelse med dette projekt involverer a) målinger af temperatur tolerance til at udvikle og teste modelens parametre; b) målinger af mikroklimatiske forhold i felten til at forstå hvilke temperaturer dyrene oplever og c) målinger til at forstå hvordan variationer i temperatur påvirker akkumuleringen af varmestress vs. reparation af varmestress.

Du skal overveje dette projekt hvis:

  • Du gerne vil forene (simple) empiriske målinger af tolerance med (simple) matematiske modeller
  • Du gerne vil arbejde med økofysiologi i felten i Danmark, Frankrig eller Australien
  • Du er interesseret i at beskrive ”de store linjer” i klimaets påvirkning på arters udbredelse
  • Du gerne vil samarbejde med andre studerende/forskere
  • Studerende interesserede i andre organismer end insekter kan også bruge denne model til at undersøge temperatur stress i fisk, muslinger, palmer... 

Kontakt: Johannes Overgaard

Projektforslaget er lagt op 15.06.2024.