Kviksølv og klimaforandringer i Grønlands kystzone

Blåmuslingen har stor økologisk betydning i Grønland og optræder generelt som en nøgleart med afgørende betydning for kystzonens biodiversitet. Grønlands blåmuslinger er sårbare overfor klimaforandringer, og ny forskning viser ydermere at ekstremt høje koncentrationer af kviksølv (et af de farligste miljøgifte der findes) strømmer ud af Grønlands smeltende indlandsis.

Formålet med dette projekt er at undersøge effekterne af kviksølvforurening og klimaforandringer på blåmuslinger i Grønland. Der kan være mulighed for at deltage på feltarbejde i Grønland, og studierne kan tilpasses jeres interesse –fokus kan f.eks. være på økologi, fysiologi eller genetik. Projektet kan gennemføres af en eller flere studerende i samarbejde, og dele kan tilpasses til bachelor-projekter og biologisk projektarbejde.

For mere information: