Sign up for the Information Meeting

On this page you sign up for the event 'Information Meeting', where you have the opportunity to hear about the Master's degree programmes at Economics and Business Administration.

The registration is not binding, but the information helps us to improve the event for you.

The event takes place Thursday, 6 February 2020 at 13:15 in Fuglesangssalen: Information Meeting programme

Tilmelding til Informationsmøde

Tilmelding/Registration
Jeg går på følgende semester:/Which semester?:
Jeg forventer at høre oplæg om følgende kandidatuddannelser/I am interested in hearing about the following Master's degree programmes