News

ASB bliver del af ny stærk School of Business and Social Sciences

ASB er nu del af en af Europas stærkeste erhvervs- og samfundsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det nye partnerskab får navnet 'Aarhus School of Business and Social Sciences', og det rummer stærke potentialer for helt nye og unikke muligheder for både vores uddannelser og forskning.

Ambitionerne på Aarhus Universitet er høje, meget høje. Man vil tilhøre eliten af universiteter i verden og bidrage aktivt til den globale såvel som den nationale velfærd. Blandt andet derfor gennemfører universitetet nu den faglige udviklingsproces - en visionær proces, der skal styrke alle hovedområder på Aarhus Universitet.

Som et led heri har ASB og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet besluttet at fusionere. De to enheder smelter sammen til Aarhus School of Business and Social Sciences.

Aarhus School of Business and Social Sciences er den største spiller inden for erhvervs- og samfundsvidenskabelig forskning og uddannelse i Danmark og én af de største i Europa.

To stærke parter
Ifølge de to eksisterende fakulteters dekaner, Børge Obel og Svend Hylleberg, er der tale om en ligeværdig fusion mellem to stærke parter.

- Både Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nogle stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer og et rigt samarbejde med det omkringliggende samfund, som Aarhus School of Business and Social Sciences vil blive funderet på. Når vore to fakulteter har valgt at fusionere, skyldes det, at vi sammen kan blive endnu stærkere og berige hinandens kerneaktiviteter inden for både forskning og uddannelse i dialog med samfundet, siger dekan Børge Obel fra Handelshøjskolen.

Dekan Svend Hylleberg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilføjer:

- Aarhus School of Business and Social Sciences vil være bygget på de meget stærke uddannelser, der allerede eksisterer på de to fakulteter, heriblandt cand.merc., cand.ling.merc., cand.oecon., cand.jur., cand.scient.pol. og cand.psych. Samtidig vil vi gennem nye tværgående forskningscentre og uddannelsessamarbejder kunne udvikle uddannelser, der også i fremtiden vil gøre de almindelige studerende og vores efter- og videreuddannelsesstuderende meget attraktive for både de private og de offentlige arbejdsgivere. Men etableringen af en bred business school giver derudover nye muligheder for tværfagligt samarbejde og nye uddannelsesprogrammer og dermed også større fleksibilitet for de studerende.

Styrker offentligt – privat samarbejde
Aarhus School of Business and Social Sciences kan bidrage med ny viden til samfundet inden for områder som bl.a. samarbejdet mellem den offentlige og private sektor:

- Den svære krisetid, som Danmark har befundet sig i de seneste år, har tydeligt vist, at der er behov for et øget samarbejde mellem den offentlige og private sektor, hvis vi skal øge Danmarks vækst og innovation. Det er et oplagt felt for en så bred business school som Aarhus School of Business and Social Sciences, hvis fagligheder går på tværs af stort set hele den offentlige og private sektor, siger Børge Obel og tilføjer:

- Men for at Danmark får et optimalt samarbejde mellem to så højt specialiserede sektorer, kræver det state of the art forskning om potentialer og udfordringer. Det kan Aarhus School of Business and Social Sciences tilbyde i en grad, der ikke ses andre steder i Danmark og kun på få universiteter i Europa.

Det er desuden planen, at Handelshøjskolens internationale akkrediteringsarbejde bliver overført til Aarhus School of Business and Social Sciences. De to dekaner forventer, at akkrediteringsarbejdet kan føres videre med ligelig respekt for begge institutioners forsknings- og uddannelseskulturer.

Aarhus School of Business and Social Sciences får 16110 studerende i alt. Heraf er 7421 i øjeblikket bachelorstuderende og 5388 kandidatstuderende. 3261 er deltidsstuderende.
Antallet af ph.d.-studerende er 209. Der bliver 678 forskere på den ny institution, og de har tilsammen produceret 1555 forskningspublikationer i 2009. Heraf er 699 af publikationerne peer-reviewed.

Sådan forløber fusionen frem til 1. januar 2012

1. november 2010: Nye dekanstillinger forventes besat
1. januar 2011: Ny struktur for institutterne forventes fastlagt og vil træde i kraft pr 1. april.
1. februar 2011: Ny struktur for hovedområderne etableres
1. februar 2011: Ny administrativ struktur forventes fastlagt
1. januar 2012: Ny organisatorisk struktur inkl. økonomisk struktur etableres

Følg med på Facebook
For at skabe en god og åben kommunikation og dialog er der blevet oprettet en facebook-side for Aarhus School of Business and Social Sciences. Her kan man følge med, stille spørgsmål og komme med kommentarer til beslutningen samt den komme proces.

>> Facebook-siden for Aarhus School of Business and Social Sciences

Spørgsmål og kommentarer er også velkomne på asbss@asb.dk

Oops, an error occurred! Code: 20230206101701cd37101e