News

Kvalitet som en konkurrenceparameter

Hvad skal der til, for at din virksomhed af kunden opfattes som den bedste?

Hvordan kan din virksomhed overbevise om, at netop I har det produkt, kunden ønsker?

Hvordan kan I fremstå som den foretrukne samarbejdspartner?

Svaret ligger i den konstatering, at der er mange andre elementer end de rent økonomiske, der i sidste ende bestemmer kundens valg. Og her er kvalitet i bred forstand en indiskutabel konkurrenceparameter. Kvalitet som forudsætning – systemer og produkter. Udarbejdelse af klart definerede kvalitetsmål og –krav, gerne i samarbejde med kunden, er nøglen til  den nødvendige differentiering for danske virksomheder i forhold til den hastigt voksende konkurrence fra eksempelvis lavtlønslande. Langt de fleste virksomheder eksisterer direkte eller indirekte på et globalt marked, og her er det en altafgørende faktor at kunne levere til tiden med de aftalte specifikationer. Kvalitetsstyring er derfor en forudsætning for at være på markedet overhovedet – og certificeringer af både kvalitetssystemet og produkter er efterhånden så udbredt og normalt, at certificeringen i sig selv taber kraft som konkurrenceparameter.

Eksempelvis er produktcertificeringer i mange lande nedfældet i lovgivningskrav og bliver derfor "ticket to trade", idet  dokumentation af produktets kvalitet, sikkerhed, oprindelse m.v. bliver grundlæggende betingelser for kundens indkøb. Den traditionelle opfattelse af kvalitet er derfor ofte produktionsorienteret i højere grad end markedsorienteret. Kvalitet i produktionsprocessen defineres på grundlag af materialer og fremstillingsprocesser, mens kunden på sin side opfatter kvalitet som den værdiforøgelse kunden oplever at modtage, både i selve produktet, men sandelig også i form af service og andre add-on's. Udfordringen for kvalitetssystemet og -organisationen. Kvalitetssystemet skal derfor inddrage krav og forventninger fra markedet, og markedsføringsprocesser bør i lighed med udviklings- og produktionsprocesser omfattes af en holistisk kvalitetsmodel. Samtidig bliver de reelle forskelle mellem forskellige produkter med hensyn til de tekniske specifikationer mindre og mindre, og det bliver de ikke-tekniske forskelle, der i højere grad danner basis for denne differentiering. Følelser, design, image bliver i særlig grad elementer, der præger en opfattelse af kvalitet.

Nye tendenser – globalisering, stigende myndighedskrav til sikkerhed og pålidelighed, voksende fokus på social, miljømæssig og etisk ansvarlighed i hele værdikæden – medfører store forretningsmæssige udfordringer, som virksomhederne bliver nødt til at forholde sig til, hvis de stadig ønsker at kunne gøre krav på at være blandt de bedste i deres respektive forretningsområder.

Disse forretningsmæssige udfordringer har et kvalitetsaspekt, der må tages alvorligt for at sikre fortsat succes og bæredygtighed. Konferencen vil sætte fokus på, hvorledes virksomheder i praksis kan tilgodese både de traditionelle produktionsorienterede kvalitetsparametre, som vi kender fra TQM, six-sigma etc., og de markedsorienterede mere "bløde" og kvasitekniske krav, der gemmer sig bag de kvaliteter en kunde eller forbruger bedømmer. Det belyses, hvilken rolle kvalitetsorganisationen har i at forankre eksempelvis egenskaber, der bedømmes inden et køb, egenskaber, der bedømmes efter et køb og under brug - eller kvaliteter helt baseret på tro eller overbevisning, og derfor meget svære at operationalisere.

Konferencen henvender sig til alle der sætter kvalitet højt på agendaen – og som søger metoder og systematik for at sikre fortsat konkurrencedygtighed gennem inddragelse af utraditionelle elementer i virksomhedens kvalitetsstyring.

Læs mere

Oops, an error occurred! Code: 202302060940267d786603