News

NYT OM UNDERVISNINGSEVALUERING

Resultater fra evalueringen i efteråret 2005
35% af 8.282 mulige respondenter svarede i november på skemaerne ifm. efterårssemesterets undervisningsevaluering. Før jul modtog underviserne deres resultatrapporter via mail, og de studerende fik samtidig adgang til deres holds resultater via CampusNet.

Efter problemer med bl.a. teknik og bemanding er de samlede resultater nu klar. Evalueringsgruppen takker for alle besvarelser og beklager forsinkelsen mht. resultatgenereringen.

Resultaterne af undervisningsevalueringen, efterår 2005

Nyt om evalueringen i foråret 2006
De forholdsvis lave svarprocenter i de web-baserede undervisnings-evalueringer har ikke kunnet danne et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at afgøre, hvad der er god eller dårlig kvalitet i undervisningen.

For at sikre en højere svarprocent er det derfor besluttet, at evalueringen fremover vil foregå via manuelt uddelte spørgeskemaer, som besvares af de studerende ifm. undervisningen.

Universiteterne har et stigende ansvar for, at undervisnings-evalueringer foregår og har konsekvenser, og evalueringerne danner et yderst betydningsfuldt grundlag, for at ASB kan vedligeholde eksisterende akkrediteringer og opnå nye akkrediteringer, som er formuleret i strategien.

Ultimo marts vil de udpegede hold til forårets evaluering blive offentliggjort. Næste evalueringsrunde vil løbe af stablen i april.

Oops, an error occurred! Code: 20230206094255faec5920