News

[Translate to English:] Og hvad nu hvis jeg vil klage?

[Translate to English:] Måske har du prøvet det, eller måske har du overvejet det – at klage over noget eller at søge om dispensation. Men hvad sker der egentligt, når du gør det? Hvem træffer afgørelsen? Og hvor er det nu forresten også lige at du gør det? Få svarene her...


Har du et konkret problem eller spørgsmål af studiemæssig relevans, eller ønsker du at søge om dispensation, så er Studievejledningen stedet, du skal henvende dig til. Studievejledningen holder til på E-gangen og har åbent mandag-fredag 10.00-12.00 og 12.30-14.00. I disse tidsrum kan du få en snak med en af Studievejledningens 12 studievejledere, der alle læser på bachelor- eller kandidatstudiet her på ASB. Studievejlederne har tavshedspligt, så alt hvad du siger, er fortroligt.
Studievejledningen kan også kontaktes telefonisk på 89 48 66 88 eller på studier@asb.dk.

Studievejledningen hjælper dig med dispensationsansøgninger eller problemstillinger og spørgsmål af personlig karakter. Eksempeltvis hvis du ønsker at skifte, stoppe eller holde orlov på dit studium, at tilrettelægge dit studieforløb på en anden måde, bliver syg til eller ikke består en eksamen eller hvis du søger om dispensation eller merit for fag og prøver.

Ønsker du at søge om dispensation eller klage over en afgørelse, gøres dette skriftligt til Studievejledningen. Din klagesasag vil derefter hurtigst muligt blive behandlet af personalet i studievejledningen, som skriver et foreløbigt svarbrev, der efterfølgende bliver sendt med post til de 10 medlemmer af dit studienævn. Medlemmerne af studienævnene, fem studerende og fem undervisere, har nu en indsigelsesperiode på en uges tid, og kommer de ikke med indsigelser mod den foreløbige afgørelse, er din sag endeligt afgjort. Din sag er derfor først er afgjort, når den er blevet vedtaget i dit studienævn, da det er studienævnet, der har den officielle magt. De studerende der sidder i dit studienævn, er alle valgt af studerende på asb, og medlemmerne af studienævnene har naturligvis alle tavshedspligt. Når din sag er andeligt afgjort, vil du få din afgørelse tilsendt med posten.

 

ASB Studenterforum - problemer eller spørgsmål af mere overordnet karakter

ASB Studenterforum er netværket af studenterrepræsentanter på ASB, herunder de fem studerende der sidder i dit studienævn. Hvis du har spørgsmål, input eller problemer af mere overordnet karakter, har du mulighed for at skrive på ASB Studenterforums "brok blog" på www.asbstudenterforum.dk, ligesom du kan finde kontaktoplysninger på dine studenterrepræsentanter i dit studienævn. ASB Studenterforum holder løbende møder, hvor de forskellige input bliver vendt. På denne måde har de forskellige studenterrepræsentanter mulighed for at danne sig et overblik over generelle problemstillinger af faglig eller studiemæssig relevans, som studenterrepræsentanterne derefter kan sætte på dagsordenen til studienævnsmøderne og derved forsøge at påvirke.

 

ASB Studenterforum kan hjælpe dig med problemer eller spørgsmål af mere overordnet karakter. Eksempelvis har ASB Studenterforum mulighed for at påvirke eksamensformer, opbygningen af dit studie, fagindhold, fagbeskrivelser, valgfag, specialeregler, pladsmangel, strømstik, pc til eksamen samt meget meget mere.

I hvert studienævn sidder der fem studerende, som sammen med fem undervisere mødes ca. to-tre gange pr. semester. Til møderne diskuteres og vedtages spørgsmål af faglig og studiemæssig relevans, herunder eksamensformer, fagindhold, studieopbygning, valgfag etc. Da der er lige mange studerende og undervisere til møderne, betyder dette, at studenterrepræsentanterne reélt har en stor indflydelse på beslutningerne. Derfor er ASB Studenterforum oplagt at gå til, hvis du ønsker at ændre eller komme med forslag til dit studie. Dog skal det nævnes, at ASB Studenterforum ikke behandler sager af personlig karakter.

 

Af Karim Frølund, stud.cand.ling.merc. i virksomhedskommunikation, næstformand ASB Studenterforum

Oops, an error occurred! Code: 202208091039453f455c39