AMOK

AMOK - Arrangementer for Medicinalkemi Og Kemi

AMOK - Arrangementer for Medicinalkemi Og Kemi er en studenterforening på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet, der har til formål at informere de studerende om, hvilke karrieremuligheder de har med en kandidat eller PhD i kemi eller medicinalkemi.

Vi vil løbende afholde arrangementer på Institut for Kemi med foredragsholdere fra forskellige virksomheder, der har (medicinal)kemikere ansat, samt arrangere virksomhedsbesøg til virksomheder, der ansætter kemikere.

Find os på facebook eller skriv til os på vores mail au.amok@gmail.com

https://www.facebook.com/AMOK-Arrangementer-for-Medicinalkemi-Og-Kemi-ved-AU-605339152978303/