PhD defence: ”Udviklingen af den forklarende journalistik: Baggrunde, bevæggrunde og betydninger” [The Development of Explanatory Journalism: Backgrounds, Motives and Implications]

To complete the PhD study programme in Political Science, journalist Flemming Tait Svith presents his PhD thesis, giving a public lecture followed by a defence.

2011.05.13The subject of the lecture is:

”Udviklingen af den forklarende journalistik: Baggrunde, bevæggrunde og betydninger”

 


 

The thesis is titled:
"Nyhedsjournalistik: Bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklarende journalistik i danske aviser gennem 40 år"

Assessment committee:

  • Professor Mats Ekström, Akademin för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro Universitet
  • Associate Professor Peter Bro, Center for Journalistik, Syddansk Universitet
  • Associate ProfessorThomas Olesen, Institut for Statskundskab, AU


 

Time & place:
Friday, 13 May 2011, 14:15
in Auditorium A I, Building 1333, Department of Political Science, Aarhus Universitet

Reception:
Following the lecture, the Department will host a reception in the lunch room, building 1330.