Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

  • Karakterudskrifter
  • Verificering af uddannelse
  • Indskrivningsbekræftelse
  • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
  • Spørgsmål og vejledning omkring aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
  • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
  • Hjælp når du ikke ved, hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studie, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

 

Hvis du har spørgsmål af mere konkret karakter til medarbejdere i Aarhus BSS Studier, der administrerer din uddannelse, kan du herunder finde den person du skal have fat i.

Ansvarsområde

Kontakt

Mail

Telefon

Studienævnsbetjening (Bac.jur. og Cand.jur.)

Ida Ravn Eriksen

idare@au.dk  

871 52528

Dispensationer (Bac.jur. og Cand.jur.)

Ditte Marie Nielsen/

Kristina Birk T. Kristiansen

dittemn@au.dk 

kbtk@au.dk 

871 52201

871
65179

Merit og forhåndsmerit (Bac.jur. og Cand.jur)

Ditte Marie NIelsen/

Kristina Birk T. Kristiansen

dittemn@au.dk

kbtk@au.dk 

871 52201

871
65179

Eksamensklager

Cecilie Ulfkjær

cecilieu@au.dk 

871 53718

Studievejledning

Studievejleder

vejled@jura.au.dk

871 65252

Studie- og trivselsvejledning

Marie Louise Bro Pold

mpold@au.dk 

23952611

Studieadministration (Bac.jur.)

Bente Østergaard Hansen

bachelor.bss@au.dk 

871 65254

Studieadministration (Cand.jur.)

Tina Aronro

kandidat.bss@au.dk 

871 52197