Juridisk Studienævn

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres.

I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb og meget mere. Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit og forhåndsgodkendelser for de enkelte studerende.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Måske er det lige dig, vi mangler i studienævnet?

_______________

Gode grunde til selv at arbejde i studienævnet

Som medlem i studienævnet får du:

  1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. opbygningen af studieordninger, planlægning af eksamen og evaluering af undervisningen.
  2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV.
  3. Et stærkt netværk på tværs af årgange
  4. Et godt kendskab til universitetet og de politiske rammer der arbejdes under.

Sådan kommer du ind i studienævnet

Det kan lyde omstændigt at stille op til valg som studienævnsrepræsentant. Men det er ikke så svært. Og vi har brug for dig.
Du finder vejledninger på valgsiderne, og du kan altid kontakte valgsekretariatet med konkrete spørgsmål på valg@au.dk.

Dét du skal gøre, hvis du gerne vil stille op er:

  1. Gå ind på den centrale side for universitetsvalg for studerende på https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende.
  2. Obs: Opstillingsperioden er i oktober. Derfor vil der først i slut september/start oktober blive åbnet for valgsystemet på siden, hvor du kan registrere dig som kandidat til studienævnet på din uddannelse. (Du kan stille op som enkeltperson eller i en gruppe).
  3. I november stemmes der via samme side mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind.
    (vær opmærksom på, at der sjældent er kampvalg til studienævnet – og at du derfor typisk vælges ind ved et fredsvalg, hvis du stiller op).

Vil du vide mere?

Tag endelig fat på os. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål og tage en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at sidde i studienævnet.

Har du input til studienævnet?

Husk, at du som studerende altid kan henvende sig til studienævnet, hvis du har konkrete forslag eller idéer omkring dit studie, som skal på dagsordenen i studienævnet.

Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationsationsansøgninger behandles i studienævnet.