Undervisningstilmelding - kandidatfag

Fagtilmeldings FAQ

 

Hvad skal jeg tilmelde mig?
Du skal tilmelde dig kursusfag, der er placeret i henholdsvis forårssemesteret og efterårssemestret.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

  • 1.-5. november - forårsfag
  • 1. - 5. maj - efterårsfag

Hvordan finder jeg ud af, hvilke fag jeg kan tilmelde mig?
AU Kursuskatalog finder du en oversigt over de fag der udbydes på din uddannelse. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode/semester.

Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke har udset mig nogle fag, hvor undervisningen overlapper?
Det gør du ved at vælge kursusfag, der ikke ligger i samme fagklynge. Via dette link finder du en oversigt over fagklynger.

Hvordan tilmelder jeg mig kursusfag?:
Log ind på mitstudie.au.dk, hvor du finder et direkte link til studieselvbetjeningen (STADS), hvor du kan tilmelde dig de ønskede kursusfag.

Gå til -> ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket, med en liste over dine mulige vkursusfag.

Du skal kun tilmelde dig det antal kursusfag, du ønsker at følge.  Ved tilmelding til hver enkelt kursusfag skal prioritet angives som ”1”.

Hvordan fordeles pladserne på fagene?
Hvis antallet af tilmeldinger overstiger antallet af pladser på faget, tildeles pladserne efter anciennitet (antal beståede ECTS).

Hvornår får jeg besked om, hvilke fag jeg er tilmeldt?
Efter 10. november 2020 vil du kunne se dine fagtilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) under ’Undervisning’->’Vis til- og afmeldinger’.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig 3 fag, og du nu kun kan se 2 fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et 3. fag i en ny tilmeldingsperiode.

Jeg har ikke fået plads på alle ønskede fag, hvad gør jeg?
Du tilmelder dig fag på ny i 2. tilmeldingsrunde: 11.-12. november 2020.

Hvornår er pladserne på fagene endelig fordelt efter 2. tilmeldingsrunde?
Efter 17. november 2020 kan du se dine endelige fagtilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) under ’Undervisning’->’Vis til- og afmeldinger’

Kan jeg afmelde mig fag igen?
Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.

Deltagerbegrænsning

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet og lodtrækning.

Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ønsker at tilmelde sig yderligere fag, skal foretage tilmelding i forbindelse med anden tilmeldingsrunde, der løber 13.-14. maj og 9.-12. november.  Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

Her kan du få hjælp

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for vejledning om valgfag?
Kontakt Studievejledningen for Jura

Hvem kan hjælpe mig, hvis tilmeldingsblanketten driller?
Skriv til Aarhus BSS’ studieadministration: kandidat.bss@au.dk

Jeg mangler fag efter de to tilmeldingsrunder
Hvis du har ikke har tilmeldt dig fag inden for fristerne eller du ikke fik tildelt fag, har du mulighed for at blive tilmeldt fag, hvor der stadig er ledige frister. Send en mail til kandidat.bss@au.dk

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU eller har haft pause mellem bachelor og kandidatuddannelsen

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen i det første semester, hvor du er indskrevet.

For at blive tilmeldt fag skal du derfor kontakte kandidat.bss@au.dk. Det er vigtigt at du angiver hvilke fag du gerne vil tilmeldes. Du vil efterfølgende blive oplyst om hvorvidt der er ledige pladser på de ønskede fag.

Du bliver ikke automatisk tilmeldt de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt et eller begge af disse fag. Vær opmærksom på, at de to fag frit kan placeres på første, andet eller tredje semester af uddannelsen. 

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet og lodtrækning.

Du kan læse om kandidatfagene i kursuskataloget.

Fagtilmelding er bindende

Når du er blevet tilmeldt et fag, er tilmeldingen bindende. Vær dog opmærksom på, at selvom du er tilmeldt et fag og har fået tildelt en plads, kan der fortsat komme aflysninger. Det er derfor vigtigt, at du holder dig løbende orienteret.

Faget bliver en permanent del af dit studieprogram. Du kan kun få slettet en fagtilmelding (fjernet faget fra dit studieprogram) igen i forbindelse med:

Du skal straks efter godkendelse af en af ovenstående aktiviteter sende en e-mail til kandidat.bss@au.dk , hvor du angiver, at du gerne vil have slettet kursusfagene fra dit studieprogram. Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Hvis der opstår udsædvanlige forhold som gør, at der er behov for ændringer i dit studieprogram, kan du søge om en dispensation.

Vær opmærksom på, at dispensation til afmelding af en eksamen i et kursusfag ikke er det samme som at få kursusfaget slettet permanent fra dit studieprogram. Dispensation til nedsat studieaktivitetskrav i et eller flere semestre medfører ligeledes heller ikke, at allerede bindende kursusfag slettes permanent fra dit studieprogram.

Hvis du har fået dispensation til nedsat studieaktivitetskrav og i den forbindelse ønsker at følge undervisningen i et eller flere kursusfag igen, har du mulighed for at søge om fornyet holdplads. Vær i den forbindelse opmærksom på, at du ikke automatisk er sikret en fornyet holdplads.  

Hvis du får afslag på fornyet holdplads på et kursusfag, som du grundet usædvanlige forhold ikke kunne følge første gang du var tilmeldt undervisningen, har du mulighed for at søge om dispensation til at få kursusfaget slettet fra dit studieprogram. Bemærk at de usædvanlige forhold skal være dokumenterede.

Læs mere på siden fornyet holdplads.

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning til at planlægge dit studieforløb inden for uddannelsens gældende frister og regler, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.