Redskabsfag

Udover det almindelige kursusfag, udbyder Juridisk Institut også redskabsfag, der ikke udløser ECTS-point og dermed ikke kommer til at fremgå af det endelige eksamensbevis.

 

Foråret 2022

Efteråret 2021

Foråret 2021

Efteråret 2020

Foråret 2020

Efterår 2018

De fag, der bliver udbudt fra cand.merc.(jur.) studiet til cand.jur. studerende, fremgår af kursuskataloget, og tilmelding hertil sker via selvbetjeningen.

Forår 2018

De fag, der bliver udbudt fra cand.merc.(jur.) studiet til cand.jur. studerende, fremgår af kursuskataloget, og tilmelding hertil sker via selvbetjeningen.

Efterår 2017

Foreløbig plan for kursusfag i de kommende semestre finder du under menupunktet Undervisningstilmelding - kandidatfag.

De fag, der bliver udbudt fra cand.merc.(jur.) studiet til cand.jur. studerende, fremgår af kursuskataloget, og tilmelding hertil sker via selvbetjeningen.