Mentorer søges

Institut for Statskundskab søger et antal studerende som mentorer for de udenlandske studerende. Ansøgningsfrist: 16. maj 2012, kl. 12.00.

2012.05.09

Institut for Statskundskab søger et antal studerende, som har lyst til at fungere som mentorer for de udenlandske studerende, som kommer til instituttet gennem vores forskellige udvekslingsprogram­mer.

De r kommer i efterårssemestret studerende fra følgende universiteter:

 
 • Sciences Po Lille
 • Sciences Po Paris
 • Paris II
 • LUISS Guido Carli, Rom
 • Ljubljana
 • Tartu
 • Bogazici
 • Göttingen
 • Hamburg
 • Bremen
 • Konstanz
 • Warszawa
 • Bern
 • Giessen
 

 

   

Om jobbet

Stillingerne omfatter bl.a. følgende praktiske gøremål i forbindelse med de udenlandske studerendes an­komst til instituttet: Afhentning af nøgle, afhentning af den studerende ved station el.lign., indkvarte­ring, administrativ introduktion, faglig introduktion osv.

Endvidere vil der blive lagt afgørende vægt på, at mentorerne er interesserede i at pleje den sociale kontakt med de udenlandske studerende gennem hele semestret samt deltage i arrangementer med de udenlandske studerende i løbet af semestret.

Arrangementer

Institut for Statskundskabs mentorkoordinator vil arrangere et mentormøde med de nye mentorer inden sommerferien, hvor forskellige praktiske og faglige emner vil blive taget op.

Der vil endvidere blive arrangeret en middag med udvekslingsstuderende og mentorer i begyndelsen af semestret (sponsoreret af instituttet).

Ankomsttidspunkt

De udenlandske studerende ankommer til Aarhus Universitet omkring den 15. august 2012, hvorfor mentorerne må være til rådighed på det tidspunkt med henblik på modtagelse af studerende.

Løn

Aflønning: 7 timer pr. modtaget studerende.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning med oplysning om din baggrund samt tlf.nr. indsendes pr. mail til institutsekretær Birgit Kanstrup, bk@ps.au.dk, senest den 16. maj 2012 kl. 12.00.

Du kan i ansøgningen anføre, om du har specielle præferencer med hensyn til, hvilket land den udenlandske studerende skal komme fra. Så vil jeg så vidt muligt forsøge at imødekomme disse.

Birgit Kanstrup (bk@ps.au.dk)Students