For sen tilmelding til eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisning.

Du skal dog altid selv sørge for at kontrollere, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Dette kan du gøre via Aarhus Universitets selvbetjening

Dette kan du gøre i følgende perioder:

  • 1.-15. marts for sommereksamen
  • 1.-15. oktober for vintereksamen.

Hvis du efter tilmeldingsfristen opdager, at du ikke er tilmeldt til eksamen, kan du søge studienævnet om dispensation fra tilmeldingsfristen. For at få dispensation fra fristen, skal du kunne dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring).

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold. Normalt dispenseres dog kun fra tilmeldingsfristen til eksamen, hvis du kan dokumentere, at du uforskyldt er blevet forhindret i at tilmelde dig den pågældende eksamen inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på mit.au.dk. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen fra- eller tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende). Hvis skal du eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning skal du sende den til Aarhus BSS Studieservice