Merit

Ingen af de fag, du har taget uden for dit studieprogram, figurerer på dit karakterblad, før studienævnet har godkendt meritoverførslen. Det vil sige, at du i princippet ikke har bestået fagene som en del af din uddannelse, før det er godkendt af studienævnet. Heller ikke selv om du har fået en forhåndsgodkendelse.

Ansøgninger til Studienævnet i forbindelse med meritgodkendelse sendes elektronisk via mitstudie.au.dk

Kontakt studievejledningen

Er du i tvivl om, hvordan et studieophold hensigtsmæssigt lader sig indplacere i et studieforløb, vil det være en god idé at tale med en studievejleder. Vi vejleder også i ansøgninger om forhåndsgodkendelse og meritoverførsel.