Eksamen


Eksamen har en kontrolfunktion, idet den skal give en officiel samfundsmæssig garanti for, at du har opnået viden og kompetencer i overensstemmelse med studieordningskravet og dermed har vist, at du kan varetage dit fag.