Begrænset IT 20. og 21. april

I weekenden den 20. og 21. april 2024 vil AU IT foretage planlagt vedligeholdelsesarbejde, hvilket betyder at flere systemer kortvarigt vil være ude af drift.

Det er AU IT og AU Økonomi og Bygninger der gennemfører servicearbejdet fra lørdag den 20. april kl. 00.01 til søndag 21. april kl. 23.59. 

Servicearbejdet består blandt andet i opdateringer af systemet, netværksændringer og test. Det er nødvendigt at foretage vedligeholdesesarbejdet for at sikre at både studerende og medarbejdere oplever god driftsikkerhed og funktionalitet. 

Det er dog stadig muligt at udføre aktiviteter på og i relation til AU, så længe IT-systemer og -services ikke er påkrævet. Blandt andet vil AV-udstyret i langt de fleste tilfælde fungere lokalt hele weekenden. 

Hvad er berørt?

De forventede IT-forstyrrelser gælder alle AU-lokationer og alle IT services. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk