Debat om digital eksamen ved Aarhus Universitet

Omtalen i JP Århus den 26. september af digitale eksamensprojekter ved Aarhus Universitet blander uheldigvis flere projekter sammen, derfor denne korte redegørelse.

Aarhus Universitet har i øjeblikket flere projekter i gang for at sikre, at universitetet kan overgå til fuldt digitale eksaminer senest med udgangen af 2013, og dermed efterleve den nationale digitaliseringsstrategi.

Pilotprojekt om digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet har netop afsluttet et 2½-årigt projekt om, hvordan universiteterne kan indføre digital aflevering og bedømmelse af skiftlige prøver. Projektet er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi.

Pilotprojekt

Pilotprojektet har haft det formål at udvikle en model til koordinering og håndtering af skriftlige digitale eksaminer. AU har oparbejdet en stor viden om overgang til digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver. Dette vil også fremgå af den endelige afrapportering, og den viden skal nu bredes ud til hele den danske universitetssektor.

DigEx

I forbindelse med pilotprojektet er der udviklet et styresystem (DigEx-løsning). DigEx er ikke et færdigt styresystem, men en prototype, som løbende er blevet udviklet gennem projektet. Pilotprojektet omfatter 10.000 afleverede skriftlige besvarelser.

AU’s it-strategi bygger på køb af færdige it-løsninger, derfor har universitetet valgt ikke at videreudvikle og drifte DigEx-løsningen. Af den grund er rettighederne til DigEx solgt til flere af de medarbejdere, som har været med til at udvikle systemet. De har til det formål oprettet firmaet UNIwise, som på lige fod med andre firmaer kan byde ind på opgaven.

Udbud

Det har fra starten ligget klart, at man efter testperiodens ophør skulle bringe den systemmæssige håndtering af digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver i udbud. Det vægtes højt for AU at finde en samlet national universitetsløsning, der kan sikre et stærkt og smidigt samarbejde mellem universiteterne. Samtidig ønsker AU et system, der spiller sammen med STADS, som alle danske universiteter nu er forpligtet til at overgå til.

Aarhus Universitet har på den baggrund besluttet at videreføre de gode erfaringer og igangsætter derfor et udbud i samarbejde med den øvrige sektor. Det sker med henblik på at finde den rette eksterne leverandør og et driftsikkert system til sikring af fremtidige digitale eksaminer. Deadline for fuld digitalisering er ifølge den nationale digitaliseringsstrategi udgangen af 2013.

Eksamen fremadrettet

Det vil i perioden frem til udbud og endelig implementering af et system ikke være muligt at gøre brug af DigEx-systemet, som håndterer aflevering og bedømmelse af en eksamensopgave. Det betyder, at de brugere, som har medvirket i pilotprojektet af digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver, skal vende tilbage til eksisterende eksamenspraksis, indtil et endeligt system er implementeret. Det har medført utilfredshed blandt studerende og medarbejdere, som har medvirket i pilotprojektet. Ledelsen erkender, at kommunikationen om pilotprojektets ophør ikke har været tydelig nok. Det beklager man, og det skal der naturligvis rettes op på.

Digital stedprøve

I omtalen i JP Aarhus den 26. september kædes pilotprojektet om digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver ved Aarhus Universitet sammen med eksamen med papir, blyant og gennemslagspapir. Dette er IKKE korrekt. Som det fremgår, har ”Pilotprojekt om digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver” kun omfattet aflevering af skriftlige opgaver og håndtering af disse i forbindelse med bedømmelse og opbevaring. Aarhus Universitet har deltaget i et andet projekt, ”Digital stedprøve”, der handler om at erstatte gennemslagspapir med et usb-stik, således at også disse eksaminer kan afvikles digitalt. Dette system skal evalueres af  bl.a. ministeriet senere på året.