Emnerne for AU’s prisopgaver for 2013 er offentliggjort

Hvert år udskriver Aarhus Universitet et antal prisopgaver, hvoraf de bedste belønnes med guldmedalje eller opnår bedømmelsen 'accessit'. Nu er emnerne for næste års prisopgaver offentliggjort.

Studerende fra Aarhus Universitet kan nu få en medalje for deres flid. Universitetet har netop offentliggjort emnerne på tre prisopgaver, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. Foto: Colourbox
Studerende fra AU kan nu få en medalje for deres flid. Universitetet har netop offentliggjort emnerne på tre prisopgaver, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. Foto: Colourbox

En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det studerende fra hovedområderne Health og Business and Social Sciences, der får en særlig chance for at sætte spot på deres akademiske kunnen.

På Business and Social Sciences skal de studerende besvare problemstillingen: ”How can we manage creativity in international settings?”

Health udbyder to prisopgaver; en rettet mod stud.scient.’er og en anden rettet mod stud.cur’er. De studerende skal her besvare problemstillinger om henholdsvis ”mønstre i brugen af sundhedsydelser hos patienter med kronisk sygdom” og om ”brugerdreven innovation”.

De øvrige hovedområder har i år ikke ønsket at udskrive prisopgaver.

De studerende får et sted mellem 12 og 24 måneder til at besvare opgaven. De bedste opgaver præmieres med en guldmedalje, som på forsiden bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis”, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

 

Læs mere om de nyligt offentliggjorte prisopgaver samt reglerne vedrørende prisopgaver nedenfor. 

Aarhus Universitets prisopgaver for 2013

I henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005 er der udskrevet følgende prisopgaver:

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Institut for Marketing og Organisation

How can we manage creativity in international settings?

Besvarelsen afleveres på Business and Social Sciences, Dekanatet, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C senest kl. 12.00 fredag den 10. januar 2014.

 

HEALTH

Prisopgave til besvarelse af stud.scient.’er

Mønstre i brugen af sundhedsydelser hos patienter med kronisk sygdom

Baseret på KOS-databasen ønsker vi at kortlægge mønstre i brugen af sundhedsydelser hos patienter med kronisk sygdom, der kan bidrage til at identificere patienter i risiko for indlæggelse. Dertil en karakteristik af disse sundhedsydelser og deres eventuelle forebyggelighed.

Besvarelsen afleveres på Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, Bygning 1090, 8000 Aarhus C senest kl. 12.00 fredag den 16. august 2013.

 

Prisopgave til besvarelse af stud.cur.’er

Brugerdreven innovation

Oprindeligt kommer innovationsbegrebet fra industrien i en erkendelse af, at man ikke kan sidde bag et skrivebord og udtænke hvad kunderne har brug for.

Brugerdreven innovation er kommet for at blive i sundhedsvæsenet med henblik på at skabe positive resultater i form af bedre løsninger for patienterne. Da sundhedsvæsenet generelt er for traditionelt og dogmatisk tænkende, er der et kæmpe uudnyttet potentiale for forbedringer. Hvorledes kan vi blive bedre til at inddrage samtlige brugeres præferencer?

Hvordan kan vi forbedre hospitalets innovative evne, ved udvikling af processer, services og produkter? Hvordan skal vi gribe innovation an i hospitalet?

Besvarelsen afleveres på Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, Bygning 1090, 8000 Aarhus C senest kl. 12.00 fredag den 16. august 2013.

 

Universitetets øvrige hovedområder har ikke ønsket at udskrive prisopgaver.


Om prisopgaver ved Aarhus Universitet

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

Besvarelserne afleveres i 3 papireksemplarer. Besvarelserne indleveres under navn.

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”.

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra de kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.