Navne Medarbejdere Studerende Forside Forside au.dk

Filosoffen der blev Aarhus Universitets held

Den 29. maj er hundredårsdagen for filosoffen Justus Hartnack, der indledte en ny æra i dansk filosofi, da han i 1954 blev udnævnt til professor ved Aarhus Universitet.

Studerende var der ingen af og heller ikke kolleger. Alligevel valgte den 42-årige Justus Hartnack i 1954 at blive professor i filosofi ved Aarhus Universitet, selvom både to amerikanske og et norsk universitet tilbød ham en tilsvarende stilling.
Og det blev Aarhus Universitets held.

Med Justus Hartnack blev der igen respekt om filosofikum - den filosofiske prøve, som alle studerende skulle bestå i det første studieår, men som mange havde svært ved at se meningen med.

Som noget af det første i Aarhus skrev Hartnack til kurset bogen Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer, som siden blev et begreb blandt studerende først som ”den røde bog” og siden som ”den blå”. Her førte han klart og kortfattet de studerende gennem filosofiens historie fra de førsokratiske filosoffer og frem til det, der dengang var den allernyeste analytiske filosofi.

Eminent forelæser

Bogen eksemplificerede Hartnacks stærke overbevisning om filosofiens autonomi. Det afgørende var at kunne skelne de logiske relationer, som var filosofiens genstand, fra de historiske eller empiriske relationer, der var videnskabens genstand.

Justus Hartnack var kendt som en eminent forelæser, der med elegance og pædagogisk overblik gjorde filosofitimerne til en fængslende forestilling. Som underviser viste han det stigende antal filosofistuderende en usædvanlig tillid ved at lade dem forelæse ved undervisningen og give dem opgaver med at oversætte og introducere filosofiske klassikere. Han tog også initiativ til tidsskriftet Philosophia Arhusiensis, der skulle være et diskussionsforum for de filosofistuderende.

International anerkendelse

Hartnack opnåede som filosof internationalt anerkendelse, og han fik en række af datidens mest kendte filosoffer til Aarhus ligesom han også introducerede nye filosofiske tænkemåder, synspunkter og metoder og blandt andet præsenterede Wittgenstein for et dansk publikum.

Justus Hartnack var professor i Aarhus 1954-1968 og igen fra 1970-1972, hvorefter han blev Distinguished Professor ved New York State University. Men han fastholdt en livslang tilknytning Aarhus Universitet og vendte ofte tilbage til sit gamle institut, hvor han blandt andet forelæste ved sine runde fødselsdage.

Da Justus Hartnack i 2002 fyldte 90 år, besluttede det daværende Institut for Filosofi at ære ham ved at indstifte en årlig ”Justus Hartnack Lecture” med internationale gæsteforelæsere.

Justus Hartnack døde den 1. maj 2005.