Nyt tiltag skal gøre danskerne endnu bedre til sprog

Danskerne skal være bedre til fremmedsprog, og derfor melder Danmark sig nu ind i et stort europæisk sprogsamarbejde.

Aarhus Universitet er vært for kontaktpunkt i den danske node af ECML, der skal styrke indbyggernes sprogkompetencer. Foto: Anders Trærup

Medarbejdere med gode sprogkundskaber er eftertragtede på det danske og globale arbejdsmarked. Derfor får fremmedsprogsundervisningen – fra folkeskole til de videregående uddannelser - nu en vitaminindsprøjtning, når Danmark den 1. september melder sig ind i European Center for Modern Languages (ECML).

ECML er et fælleseuropæisk netværk, hvor landene udveksler viden og erfaringer inden for sprogundervisning. Centeret hører under Europarådet og har eksisteret siden 1994. Danmark bliver medlemsstat nummer 32.

Fem universiteter og syv university colleges er gået sammen i et konsortium, der bliver ansvarligt for at opbygge og drive det danske kontaktpunkt. Aarhus Universitet bliver vært for kontaktpunktet.

”Det har længe været et ønske blandt sprogforskere og undervisere, og derfor er jeg meget tilfreds med, at medlemskabet nu er faldet på plads med opbakning fra både Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet. Det danske uddannelsessystem får fremover adgang til en enorm videnressource og et europæisk netværk, som kan være med til at styrke undervisningen i fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet,” siger Arts-dekan på Aarhus Universitet, Mette Thunø.

Der er ved at blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle de deltagende uddannelsesinstitutioner, og der vil blive ansat en projektleder, som får kontor på Aarhus Universitet. Vedkommende får til opgave at sikre, at den nye viden spredes til hele den danske uddannelsessektor.

Konsortiet omfatter foruden Aarhus Universitet Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, samt alle syv professionshøjskoler.

 

Ikke kun bedre til engelsk

Sven Halse, der er lektor i tysk, bliver Aarhus Universitets repræsentant i og formand for styregruppen. Han glæder sig især over bredden i ECML’s aktiviteter:

”Det afgørende er, at ECML-medlemskabet inspirerer og beriger fremmedsprogsundervisningen bredt set. Engelsk er et vigtigt sprog, men vi skal også blive bedre til tysk, fransk, spansk, russisk, og så videre. Ved at gå ind i ECML går vi ind i et stort netværk, hvor alle har et fælles mål om at styrke sprogundervisningen i sin helhed.”

ECML afholder årlige konferencer og hjælper desuden de enkelte nationer med at identificere lokale udfordringer for fremmedsprogsundervisningen.

ECML-medlemskabet indgår som en del af den plan for internationalisering af uddannelsessystemet, som regeringen fremlagde ved Folkemødet på Bornholm.

 

Yderligere oplysninger:

  • Dekan Mette Thunø, tlf: 29799330
  • Lektor Sven Halse, tlf: 29438469