Pollen afslører ny mellemistid

Det mikroskopiske plantestøv, der fylder luften hvert år, når floraen vågner fra sit vinterhi, er til stor gene for tusindvis af allergikere. Men nu kan en forsker fra Aarhus Universitet takke pollen for den bemærkelsesværdige opdagelse af en hidtil ukendt mellemistid. Det betyder, at historiebøgerne om jordens geologiske udvikling skal skrives om.

Ved Trelde Klint har forskere fundet aflejringer fra en periode, som aldrig tidligere har været beskrevet. Analysen viser, at lagene stammer fra en hidtil ukendt mellemistid, som ligger intet mindre end 340.000 år tilbage i tiden. (Foto: Bent Odgaard)

Pollen er en vigtig kilde til indsigt i udviklingen af vegetation og klima gennem tiden for geologer, der undersøger fortidens miljø ved hjælp af prøver boret op fra bunden af søer. Senest har undersøgelser af mange tusinde års aflejring af pollen i jordens lag ført til opdagelsen af en ny mellemistid. Det fortæller professor i palynologi ved Aarhus Universitet Bent Odgaard, som står bag den bemærkelsesværdige opdagelse.

”Hidtil har vi kun kendt tre mellemistider forud for vores nuværende varme periode. Men nu har vi opdaget en ny mellemistid i aflejringerne ved Trelde Klint, Fredericia. Den periode, lagene stammer fra, har ikke været beskrevet for Danmark før,” fortæller Bent Odgaard.

Han har sammen med andre danske og udenlandske forskere dateret prøverne til at være omtrent 340.000 år gamle. Hidtil har forskerne troet, at vi på det tidspunkt befandt os i en koldere periode. Men den pollenbaserede analyse af vegetationen i den pågældende periode viser nu, at klimaet var varmere end antaget – så varmt, at der er tale om en regulær mellemistid.

Læs mere her