Prestigefyldt pris for forskning i hverdagens teknologi

Mandag den 24. januar modtager professor Christian Søndergaard Jensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet Villum Kann Rasmussen Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning. Forskerprisen er på kr. 2.500.000.

Professor Christian Søndergaard Jensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på kr. 2.500.000.

Christian Søndergaard Jensen står for fremragende og nyskabende forskning inden for databasemanagement og data-intensive systemer. Han er verdensledende inden for effektiv lagring og søgning i relation til temporale og spatio-temporale data, dvs. data hvor tid, henholdsvis position og tid, indgår. Håndtering af sådanne data indgår både i mange administrative systemer, i lokations-baserede services og i intelligente transportsystemer (fx GPS) og road-pricing.

- Over de senere år har vi fået en helt ny infrastruktur i form af smartphones, bærbare computere og gps’er, der i stigende grad konstant er forbundet til internettet. Vi har dem med os, når vi er på farten, og så kan man positionere alt og alle. Det betyder, at internettet er på vej til at få en geografisk dimension, og det giver endnu flere teknologiske muligheder, siger Christian Søndergaard Jensen.

- Brugerne påvirker hele tiden den teknologiske udvikling. De søger på bestemte ord og steder, benytter bestemte ruter og giver på den måde feedback, så vi kan forbedre systemerne. Så jo flere brugere der er, des bedre bliver systemerne. Det er en del af mit primære forskningsområde – at se på meget store mængder af data, der forandres hurtigt – båd i tid og sted. Og der kommer til at ske meget mere på den front i de kommende år.

Forskning til samfundsnytte

Christian Søndergaard Jensens forskning omfatter videreudvikling af de programmeringssprog, der anvendes til søgning i databaser. Derudover har han bidraget væsentligt til udvikling af nye metoder til indeksering af data, så en bred vifte af avancerede søgninger kan udføres effektivt. Forskningsindsatsen har været et vigtigt bidrag til løsning af en række praktiske problemstillinger og til nytte for virksomheder og det danske og internationale samfund. Samtidig sigter forskningen, som ofte foregår i et internationalt samarbejde, oftest mod en generel anvendelighed, som rækker ud over specifikke udviklingsprojekter. Christian Søndergaard Jensen har gjort en stor indsat for uddannelse af kommende dataloger og forskere, blandt andet som vejleder for et stort antal speciale- og ph.d.-studerende knyttet til hans forskergruppe og som leder af en forskerskole.

Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning tildeles hvert år en dansk forsker som en anerkendelse for en særlig værdifuld forskningsindsats. I år til professor Christian Søndergaard Jensen som en anerkendelse og en inspiration til fortsættelse af hans forskning og under­visning inden for datalogi. Ved en fremragende og nyskabende forskning inden for specielt databasemanagement og data-intensive systemer har Christian Søndergaard Jensen bidraget væsentligt til videreudvikling af nye programmeringssprog og indeksering af data.

Forskerprisen gør det muligt at disponere på forkant

-Det er meget attraktivt at modtage en pris uden bindinger eller udløbsdato, fordi det kan give mig lidt friere rammer. Jeg forventer, at jeg så har mulighed for at disponere på forkant, f.eks. vend at ansætte gode folk lidt tidligere, end jeg normalt ville kunne, siger Christian Søndergaard Jensen.

 

Professorens karriere

Christian Søndergaard Jensen er 47 år gammel. Han er uddannet som datalog fra Aalborg Universitet, hvor han i 1990 fik sin ph.d.-grad efter 2½ års studier ved University of Maryland. Herefter blev han ansat på Aalborg Universitet som adjunkt og senere lektor, dog afbrudt af flere ophold ved University of Arizona. I 1998 blev han ansat som forskningsprofessor og derefter i 2000 som professor. Han opnåede i 2000 sin doktorgrad, dr.scient., også ved Aalborg Universitet med disputatsen ”Temporal Database Management”. Fra august 2010 har han været ansat som professor ved Aarhus Universitet inden for området Data-Intensive Systemer.

Christian Søndergaard Jensen har siden 2008 været Fellow i den højt respekterede faglige sammenslutning IEEE. Han er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber samt af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og han har været æresprofessor ved universitetet i Cardiff. Han har modtaget danske og udenlandske forskerpriser, blandt andet Direktør Ib Henriksens Forskerpris og Telenor’s Nordic Research Award - anerkendelser som vidner om en fremragende og idérig forsker.

Prisoverrækkelse

Christian Søndergaard Jensen modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat mandag den 24. januar 2011, kl. 11.oo på Aarhus Universitet, Jeppe Vontillius Auditoriet, bygning 1252, Bartholins Allé 3, 8000 Århus C. Prismodtageren vil i et foredrag gøre rede for hovedlinjerne i sin hidtidige forskning.

Årslegatet uddeles af VILLUM FONDEN, som blev stiftet i 1971 af nu afdøde civilingeniør, dr.techn. h.c. Villum Kann Rasmussen, der bl.a. udviklede VELUX ovenlysvinduet.

Yderligere oplysninger:

Professor Christian Søndergaard Jensen, telf. nr. 89 42 57 02/mobiltlf 20 14 52 50, e-mail: csj@cs.au.dk
Institutleder, professor Kurt Jensen, telf. nr.89 42 56 12, e-mail: kjensen@ca.au.dk
VILLUM FONDEN, Lennart Rasmussen, telf. nr. 39 57 09 92, e-mail: LRA@veluxfondene.dk