Tekst

Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience

nyhedsbrev, april 2020

Velkommen til første nyhedsbrev for Geo-studerende

Dette er et pilotprojekt, hvor vi planlægger at udsende Nyhedsbrevet til studerende 4 gange gennem det kommende år. Dette vil vi evaluere løbende i Uddannelsesudvalget, og I er velkommen til at give feedback direkte til uddannelsesansvarlige eller til jeres årgangsrepræsentant.
Formålet med brevet er, at du bliver informeret om studierelevante aspekter herunder nye eller udfasede kurser, tilmeldingsfrister, ekskursioner, arbejde i laboratorier, udveksling, studieprojekter, og mange flere ting.


Disse informationer er vigtige, og du forventes at læse nyhedsbrevet grundigt og forholde dig til informationer hvis nødvendig.

Nyhedsbrevet er opdelt i dels generelle dels mere semester/årgang-specifikke informationer.

God fornøjelse med læsningen.

Information til alle

En vigtig kilde til informationer relateret til dit studie er denne hjemmeside: https://studerende.au.dk/studier/%20fagportaler/geoscience/

Her finder du nu også link tll den specielle corona-side med alle relevante oplysninger omkring hvordan nedlukning af campus pga. corona-virussen påvirker dit studieforløb: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/corona/


Desuden finder du nyttige informationer omkring dit studieliv her: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/

Kursustilmeldinger og studiekontrakter

Corona

Efter en god måneds nedlukning af AU campus og fjernundervisning har 4 undervisere fra Uddannelsesudvalget gennemført statussamtaler med 1-3. årgang for at høre hvordan det går med omstilling til fjernundervisning og alt som følger med i det.

Hvis du ikke har haft mulighed for at snakke med enten Bo eller Thomas U. (2.år), eller Ole og Katrine (3.år) er du velkommen til at aftale et tidspunkt til en kort samtale.

Alle studerende er velkommen til at kontakte deres underviser i forhold til fag-specifikke spørgsmål eller problemer med fjernundervisning. Hvis det drejer sig om mere generelle problemer relateret til studiet, tag endelig kontakt til Bo, Thomas, eller studievejlederen (Peter).

Bliv endelig ved med at følge forelæsninger på zoom og deltag aktivt i undervisning. For at gøre det så reelt som muligt, hav dit kamera tændt, fordi det giver en anden fornemelse i den ellers anonyme online verden.

Ekskursioner

Vi var desværre nødt til at aflyse en del ekskursioner og feltture pga. af corona-situationen. Der arbejdes på at finde løsninger, så I kan få jeres felterfaringer på senere tidspunkter, men i forårssemesteret erstattes feltundervisningen med alternative forløb, så eksamener så vidt muligt kan gennemføres uden studietidsforlængelser.


Når vi vender tilbage til mere normale omstændigheder, er det vigtig, at du betaler ekskursionsprisen, så snart din underviser beder dig om det. Bemærk, at for sen indbetaling giver problemer med oprettelse af deltagere i systemet. I uheldige tilfælde kan det betyde at du ikke kan komme med på ekskursion, og hvis feltundervisningen er obligatorisk, vil du heller ikke kunne komme til eksamen i kurset.

Ekskursionspriser 2020

For at du kan budgettere for kommende udgifter til ekskursioner kan du se en tabel med priserne til de forskellige ekskursioner og felttur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram

Vi vil meget gerne høre fra studerende, der har lyst til at fortælle om deres oplevelser på studiet. Når vi kommer til den mere normale situation, beder vi specifikt de studerende henvender sig, når de skal på ekskursion, men det kunne også været dejligt med nogle hverdagsbilleder fra livet på instituttet.
Man må gerne henvende sig til Kathrine i sekretariatet for at  aftale nærmere.

 

 

Information til de forskellige årgange

1.år

Mentorerne afholder info-møde omkring uddannelsesvalg den 24. april.

Husk at indsende din første bachelorkontrakt, hvor du vælge studieretning geologi eller geofysik. Det skal være på plads inden kursustilmeldingen. Og husk, at du om et år kan justere din kontrakt for tredje studieår.

2.år

Husk at få din bachelorkontrakt på plads inden du tilmelder dig efterårets specialiseringskurser.

3.år

Husk at få din kandidatkontrakt på plads inden du tilmelder dig efterårets kandidatkurser.
Bemærk følgende nyheder:

Geohazards optræder ikke i efterårets udvalg af kurser. Hvis du har en ældre kandidatkontrakt, hvor Geohazards indgår til efteråret, så skal du kontakte Bo for at få aftalt en opdatering.

Bemærk AU Summer University kurset ”Climate Change: Crossdisciplinary Challenges and Solutions.”, som skal køre første gang i august 2020 (med et lille coronaforbehold).

4. år

Hvis dit specialeprojekt indeholder laboratoriearbejde og du ikke har gennemført et online kursus (omkring 3- 4 timer) i laboratoriesikkerhed på Geoscience er du venligst bedt om at tage kontakt til laboratorieleder Charlotte Rasmussen (charlotte.rasmussen@geo.au.dk) i god tid (dvs. senest ved starten af efterårssemestret).

OBS: du får ikke adgang til laboratorier inden du har fået en indledning fra Charlotte og gennemført kursus.

5.år

Dimission
Specialeeksamen og den formelle kandidatafslutning ved Aarhus Universitet forventes at forløbe virtuelt men med samme tidsplan, dvs. specialeforsvar senest 30. juni.
Instituttets festligholdelse af jeres dimission er desværre aflyst pga. coronaen, men planlægges gennemført i efteråret. Nærmere informationer følger.

 

 

Kontaktoplysninger

Studievejledning

Peter Hinnerfeldt: studievejleder.geologi@au.dk

Træffetider: studievejleder kan træffes på mail som angivet, men også bookes til skypesamtaler hver dag kl 10-11. Samtalerne bookes gennem studieportalen som samtaler altid har kunnet bookes.

Uddannelsansvarlige

Bo Holm Jacobsen: bo@geo.au.dk, tel. 24421118, kontor 1671-214

Træffetider: Book et møde per mail. Fortrinsvis tirsdag 12:30-14 eller torsdage 16:15-17 hvis der er tale om en almindelig sag. Ellers anytime.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet