Read the newsletter in your browser
Aarhus University

Februar 2021

Geoscience

Nyhedsbrev til studerende

I dette nyhedsbrev kan du læse om

  • Kursus- og eksamenstilmeldinger
  • Ombyggning på Geoscience
  • Nye kursusnavne til kurser i efteråret 2021
  • Arbejde/ansættelse på instituttet
  • Ekskursionspriser forår 2021
  • Geokollokvium
  • Nye træffetider til studievejleder og den uddannelsesansvarlig

Information til alle

Velkommen til forårssemesteret. Selvom vi starter med fjernundervisning, glæder vi os til de nye kurser og til at møde jer på Zoom. Vi har alle lært nogle ting fra sidste gang, og jeg er sikker på, at alle gør deres bedste, for at undervisning og læring foregår på bedst mulige måde.
Vi opfordrer jer til at holde jævnlig kontakt med jeres medstuderende. Måske aftale nogle bestemte tider om dagen eller ugen, hvor I mødes online og snakker løs om alt muligt. Det behøver ikke at være i lang tid, men regelmæssigt.
Hvis der opstår problemer undervejs, så tag endelig kontakt til studievejlederen (Peter Hinnerfeldt) eller den uddannelsesansvarlig (Thomas Ulrich). Deres kontaktoplysninger står nederst i dette brev.
Husk, vi går mod foråret. Det betyder, at tingene bliver lysere (bogstavelig talt), og at vi kan håbe på måske at komme tilbage på Uni i anden del af semestret.

 

Vigtige oplysninger om dine studier:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/

Kursus- og eksamenstilmeldinger

I starten af maj skal man tilmelde sig kurserne til efterårssemestret. Vi skriver/snakker mere om det, når vi nærmer os fristen.
Men det er vigtigt, at du tilmelder dig kurserne i tilmeldingsperioden. Hvis du af en eller anden årsag ikke gør det til tiden, så er det muligt at blive eftertilmeldt. MEN det kræver, at man først skal søge om dispensation, og bagefter kan administrationen tilmelde dig. Så vi skal helst undgå den vej. Alt tilmelding foregår på mitstudie.au.dk. Der kan du også se, hvilke kurser, du er tilmeldt.

Nye kursusnavne

Til efteråret 2021 har et par kurser fået nyt navn. Det er vigtigt, når du tilmelder dig, at du finder det rigtige kursus.
Kurser med nyt navn er:
• Introduktion til Geoscience hedder nu Planten Jorden
• Sedimentologi hedder nu Sedimentologi og Stratigrafi
• Mineraler og bjergarter hedder nu Mineraler, fossiler og bjergarter
• Kurset vektoranalyse og partielle differentialligninger hedder nu Geoelektromagnetisme

Ombygning på instituttet

Når vi nu må komme tilbage en gang senere i år, kan I se, at der er blevet bygget om. Hydrogeofysikgruppen, som pt. sidder i bygning 1120, flytter ind, og dermed er hele Geoscience samlet i bygningerne 1670-1675.
Det betyder, at to undervisningslokaler (mikroskopirummet og computerrummet) er bygget om til kontorer. Som kompensation for det har vi fået to flotte lokaler i 1653 (Dale’s café) lige overfor parkeringspladsen. Lokalerne hedder 1653-014 og 018.
Der bliver også bygget om nede ved jeres kantine, og I har fået en mail fra institutlederen, der orienterer om dette.
Der bliver oprettet nye studiepladser med bachelorlæsepladser, og det er nu også muligt for jer at booke mødelokaler til gruppearbejde. Henvend jer til sekretariatet for at booke lokalerne. Det kan I enten gøre fysisk eller på mail til sekretariat@geo.au.dk.
Hvis I har yderlige spørgsmål eller kommentarer vedr. ombygning, må I gerne kontakte sekretariatslederen Thomas Lund Hansen (thomaslhansen@geo.au.dk).

Ansættelse/arbejde på instituttet

Inden I laver noget lønnet arbejde for instituttet skal I gerne dobbelttjekke med sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) om I er registreret i systemet, og har den rigtige stillingstype alt efter hvilket arbejde I laver.
Der kan være forskel på timesatser. Når I skriver ind til os så nævn hvem jeres nærmeste leder er for arbejdet, hvilket arbejde I skal udføre og hvornår. 

Det er meget vigtigt at pointere at I ikke må arbejde for instituttet uden at være ansat.

Hvis I har spørgsmål må I meget gerne kontakte os i sekretariatet.

Ekskursionspriser Forår 2021

Geokollokvium

På onsdage kl. 16 har vi forskellige oplæg fra PhD-studerende og undervisere fra instituttet. Foredragene er målrettet alle, og alle er velkommen til at lytte og diskutere. Det er en god måde at lære om forskning og emner, der arbejdes med på Geoscience. Thorsten Nagel sender et link til hvert foredrag.

Kontaktoplysninger

Studievejledning

Peter Hinnerfeldt kan bookes til samtaler via mail (studievejleder.geologi.nat@au.dk), og han har følgende træffetider:
torsdag kl. 13-14
fredag kl. 11-12, men man må gerne aftaler tider udenfor disse tidsrum.

Uddannelsansvarlig

Thomas Ulrich har træffetider
tirsdag kl. 12-14
torsdag kl. 16-17, men man må gerne komme forbi udenfor disse tidsrum. Skriv en mail til thomas.ulrich@geo.au.dk.

Under corona kan vi holde online møde ved dette link:

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67855414595

ellers har jeg kontor på 1672-315.

Click here to unsubscribe from the newsletter