Read the newsletter in your browser
Aarhus University

September 2020

Geoscience

Geoscience Nyhedsbrev til studerende

Semester Efterår 2020

Kære studerende

Instituttets undervisere og medarbejdere glæder sig at have jer tilbage på universitetet igen.

Det er dejligt at vi kan være på universitetet og holde en stor del at undervisningen som så meget som muligt fysisk undervisning. Vi starter dog dette semester under nye forhold pga. af COVID-19.

Undervisning og øvelser forgår lidt anderledes fordi vi skal passe på hinanden og følge diverse regler, som blev meldt ud tidligere og bliver løbende opdateret. Der er også en del undervisning, som forgår online.

Vi alle håber, at I får en god start og et godt forløb igennem semestret. Hvis der skulle opstå problemer undervejs, henvend jer endelig til relevante personer (sekretariatet, institutleder, studievejleder, den uddannelsesansvarlige, undervisere, og andre hjælpetilbud, se nedenfor)

Information til alle

En vigtig kilde til informationer relatered til dit studie er denne hjemmeside: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/

Corona

Husk de almene regler for COVID-19 og huske at følge undervisernes instruktioner til undervisning og øvelser. På den måde kan vi bedst forhindre smitte på Geoscience.

Vigtig: Hvis du følger dig syg eller har symptomer af COVID-19 bliv hjemme og følge disse råd:

Follow these guidelines if you have been in close contact to a COVID-19 infected person:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
If you feel symptoms of COVID-19 follow these guidelines:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199
If you have been tested positive for COVID-19 find some information here:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Kontak ogsåt sekretariat på Geoscience hvis du er syg: sekretariat@geo.au.dk

Hvis du i en længere period ikke kan komme på universitet pga. karantæne kan du få hjælp ved at skrive til jebu@au.dk eller ebs@au.dk. Her kan du få studiehjælp så at du ikke går glip af alt for meget undervisning.

Geomatch

Årets karrieredag ”Geomatch” udskydes grundet Covid19

Med et forsamlingstal på 100 frem til 1. oktober (med risiko for at det bliver forlænget) og med de eksisterende afstandskrav, vil det være umuligt at afholde Geomatch i dets normale form i dette efterår. Eftersom networking er kernen i arrangementet, giver det desværre ikke mening at afholde arrangementet som et online-arrangement, og instituttet har derfor besluttet af udskyde arrangementet til foråret, hvor vi håber at situationen ser bedre ud, så vi alle kan mødes og netværke igen.

Stay safe!

Bøger til studie og copyright

En survey udarbejdet af Epinion sidste år viser, at mere end 50 % af de studerende, der bruger digitale studiebøger, anskaffer dem på ulovlig vis. Surveyen konkluderer samtidig, at den ulovlige deling er særligt udbredt på universiteterne, hvor kun 18 % af de adspurgte universitetsstuderende svarer, at de har skaffet deres digitale studiebog lovligt.

Ulovlig deling har alvorlige faglige konsekvenser, men kan også have store følger for den enkelte studerende, dette blev slået fast sidste år, hvor flere personer blev idømt hårde straffe for netop dette. 

Chauffør i institutsbiler

HUSK: Hvis du er udpeget til at køre i en institutsbil til en ekskursion eller lign. skal man have en køretilladelse. Henvend dig til sekretariatet hvor du kan få tilladelsen. Medbring kørekort!

VIP/Studentmatch

Arrangementet bliver grundet Corona ændret til et online-arrangement via zoom. I får nærmere information om afvikling og tilmelding snarest.
Formålet med arrangementet er, at studerende skal få indsigt i hvad de forskellige grupper ved Geoscience laver og evt. finde en vejleder til et bachelor- eller et kandidatprojekt. Det er derfor en god mulighed for studerende til at snakke med potentielle vejledere og spore sig ind på hvilken retning, de gerne vil i.
Arrangementet retter sig primært mod 2., 3. og 4. års studerende, men alle er velkomne.

Ekskursionspriser

Her kan ses priser for ekskursioner i 2020

Hjælp til mange ting

Det er en god idé at søge hjælp tidlig hvis der er et problem. Det kan gøres på forskellige måder. Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen og den uddannelsesansvarlige og her er en side hvor man finder endu flere tilbud: https://studerende.au.dk/styrkditstudieliv/hjaelp/

Instagram

Vi vil meget gerne høre fra studerende, der har lyst til at fortælle om deres oplevelser på studiet.
Vi beder specifikt de studerende henvender sig, når de skal på ekskursion, men det kunne også været dejligt med nogle hverdagsbilleder fra livet på instituttet.
Man må gerne henvende sig til Kathrine i sekretariatet for at  aftale nærmere.

Husk!

Når du forlader lokalet som den sidste:

-tjek at vinduer er lukket

-at lyset og projektoren er slukket.

Mange tak!

Kontakoplysninger

Studievejledning

Peter Hinnerfeldt: studievejleder.geologi@au.dk

Træffetider: studievejleder kan træffes på mail som angivet, men også bookes til skypesamtaler hver dag kl 10-11. Samtalerne bookes gennem studieportalen som samtaler altid har kunnet bookes.

Uddannelsesansvarlige

Bo Holm Jacobsen: bo@geo.au.dk, tel. 24421118, kontor 1671-214

Træffetider: Book et møde per mail. Fortrinsvis tirsdag 12:30-14 eller torsdage 16:15-17 hvis der er tale om en almindelig sag. Ellers anytime.

Click here to unsubscribe from the newsletter