Read the newsletter in your browser
Aarhus University

April 2021

Nyhedsbrev til studerende på Geoscience

Nyhedsbrev nr. 2 April 2021

I dette nyhedsbrev kan du læse om

- Kursustilmeldinger/Studiekontrakter

- Delvist genåbning

- Køretillædelser

- Resultater fra samteler med jer

- Tilbud fra ungdommens røde kors

- Fredagsaktiviteter

- Dimissionsreception 2021 (aflyst)

 

Kursustilmeldinger og studiekontrakter

Studiekontrakter skal laves/opdateres inden den 23. april. Ved at have lavet en kontrakt er du ikke tilmeldt kurser endnu. Du skal tilmelde kurser separat, og det kan gøres mellem den 1-5. maj.
Husk at hvis du glemmer at tilmelde dig inden denne frist, kræver det, at du skal søge dispensation for at bliver eftertilmeldt.


OBS:
De følgende kurser har ændret navn:
- Mekanik og termodynamik hedder nu Anvendt fysik


- Geoelektromagnetisme og numeriske metoder hedder nu Geoelektromagnetisme


- Vand og stoffkredsløb hedder nu Vand og miljø


- På 6. semester har man mulighed for at lave 15 ECTS bachelorprojekter

 

Læsepladser og delvist genåbning

Det er muligt at booke læsepladser på Geo hen til slutningen af semestret (se separat e-mail fra Thomas). OBS: der var en lille fejl ift. lokalenummer. Det er ikke undervisningslokale 1672-141, men mødelokale 1672-114 man kan booke.


Der er en prioritering af 1.årgang, som har fået flere dage med fysisk undervisning, og hvor de også har mulighed for at booke læsepladser. Vi håber på forståelse fra de andre årgange. Hvis de samme corona-regler gælder, når vi kommer hen til eksamenslæsning, vil vi sørge for, at alle årgange får mulighed for at være mere eller mindre lige mange dage på Geo.

Til speciale og bachelor studerende der arbejder i laboratorier:

I skal stadig skrive til Charlotte for at booke tid i laboratorier. Sørg for at I arbejder en hel dag i laboratorie og ikke booker også en læseplads på sammen dag fordi vi har kun 11 pladser om dagen samlet set for laboratorie og læsepladser.

Køretilladelser

Når man som studerende kører en institutbil skal man have en gyldig køretilladelser. 

En tilladelse kan fås på sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) og kræver en underskrift og kopi/foto af kørekortet. Snak med underviseren i god tid inden I tager afsted.

Husk hvis du har fået en tiladelse tidligere skal du tjekke om den er stadig gyldig. En køretilladelse er kun gylidg for enten bacheloruddannelse eller kandidatuddannelsen. Du skal derfor have en ny en når du kører biler til kandidateksursioner.

Ungdommens Røde Kors

Går du med tanker, som er svære at dele med andre?
Har du brug for at fortælle om en oplevelse?
Eller mangler du bare en at tale med?
Så har du mulighed for at ringe eller chatte med Ung På Linje/Ung Online, der er et anonymt samtaletilbud til unge mellem 13-30 år. Her kan du snakke med andre unge mennesker, som kender til de problemstillinger, man kan løbe ind i som ung. 
Du kan se mere i denne video.

Ring til os på:
70 12 10 00
Eller skriv til os på chatten her:
urk.dk/ung-på-linje

 

Samtaler med jer

Vi vil gerne sige tak for gode samtaler og respons på spørgeskemaundersøgelsen.
Det er vigtig for os at se, hvordan du har det, og du skal ikke tøve med at tage kontakt til enten studievejlederen eller den uddannelsansvarlige for at spørge eller kommentere/foreslå nogle ting. Hvis du gik glip af muligheden for at snakke med os, må du gerne sige til.


Det viste sig, at de fleste har det ok lige nu med situationen og alle prøver at komme igennem denne tid.
Der var 89% som svarede 'helt eller delvist enig' i, at de følger sig godt tilpas på studiet.


62% sagde, at det er lidt dårligere med fjernundervisning end fysisk undervisning.


Svarfordelingen på forskellige udfordringer under corona var meget jævnt fordelt mellem 20-40%. Det er mest svært at holde social kontakt.


Vi så også, at der kun er omkring 50%, der næsten altid eller ofte er en del af læsegruppen. Der er måske noget, vi kan blive bedre til at implementere ved Geo, fordi det viser sig at gavne alle medlemmer at læse sammen i en gruppe.

Fredagsaktiviteter

Vi har indført nogle tilbud/aktiviteter til hver årgang om fredagen fra kl. 15-16, efterfulgt af en fredagsbar.
Benyt endelig lejligheden for at møde os og høre om relevante ting på uddannelsen. Vi holder også nogle quizzer eller lignende en gang i mellem....
I får tilsendt specifikke informationer hver uge.

Dimission 2021

Vi beklager, men pga. gældende corona-regler er det besluttet, at dimissionsreceptionen 2021 er aflyst.

Vi ved ikke endnu i hvilket format specialeforsvar kan gennemføres (online, fysisk med X antal gæster, osv). I bliver orienteret snarest muligt.

Træffetider studievejledning og uddannelsesansvarlige

Under nedlukning kan du booke en samtale via zoom. Bare skrive til os.

Studievejleder
Peter Hinnerfeldt kan bookes til samtaler via mail (studievejleder.geologi.nat@au.dk), og han har følgende træffetider:
torsdag kl. 13-14
fredag kl. 11-12, men man må gerne aftaler tider udenfor disse tidsrum.

Uddannelsesansvarlig
Thomas Ulrich har træffetider
tirsdag kl. 12-14
torsdag kl. 16-17, men man må gerne komme forbi udenfor disse tidsrum efter aftale via e-mail (thomas.ulrich@geo.au.dk)

Click here to unsubscribe from the newsletter