Read the newsletter in your browser
Aarhus University

October 2020

Geoscience

Geoscience nyhedsbrev til studerende

I dette nyhedsbrev kan du læse om

• Corona
• Kursustilmelding forår 2021; nogle nyheder
• Bachelor-projekter
• Om sundhed, sikkerhed og laboratoriearbejde

Information til alle

Vigtige oplysninger om dine studier:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/

Corona

De seneste oplysninger fra AU centralt og specifikt fra Geoscience
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
https://geo.au.dk/covid19/
Husk at holde dig opdateret, og følg underviseres anvisninger.

Lige nu gælder her på Geoscience og generelt på universitetet, at mundbind/visir skal bæres, når du bevæger dig indendørs. Du kan tage mundbind/visir af, når du sidder i undervisningslokalet. Imidlertid skal der benyttes mundbind/visir under laboratorieøvelser, og når 1 meter regel ikke kan overholdes.

Hvis du bliver syg: Kontakt sekretariatet på sekretariat@geo.au.dk
Hvis du ikke er i stand til at deltage i undervisning i en længere periode på grund af sygdom eller karantæne, kan du få hjælp. Skriv til jebu@au.dk  eller ebs@au.dk, hvor du kan få studiehjælp for at undgå, at du går glip af for meget af undervisningen.

Behov for at følge undervisning hjemmefra kan fx opstå på grund af særlig sårbarhed, eller fordi du er i isolation. Kontakt underviseren for at høre om muligheder.

Coronaregler i studerendes kantine:

 

- der må maks. være 28 personer i de studerendes kantine
- der må maks. være 2 personer i køkkenet
- kantinen er forbeholdt spisende mellem 11 og 13, og alt studiearbejde i dette tidsrum må foregå andre steder
- det er ikke tilladt at spise andre steder end i kantinen
- stolene i kantinen skal stå, så man sidder med 1 meters afstand

- at man kan henvende sig i sekretariatet, hvis der mangler sprit/ papir til aftørring/ wipes i lokaler og/ eller gangarealer.

KURSUSTILMELDING FORÅR 2021; NOGLE NYHEDER

Det er igen tid til at tilmelde sig kurser i forårssemesteret.
Du kan gøre dette fra 1. november til 5. november.
Der er et par nye kurser eller kurser med et lidt andet navn.
Kandidat-niveau:
• Videregående vand- og miljøanalyse (erstatter Vand, kemi og dataindsamling)
• Struktur og dynamik af den dybe jord (erstatter Lithosfærens struktur og dynamik)
• Geoscience og bæredygtighed (helt nyt kursus)

Tre kurser under AU-sommerkurser:
• Faroe Islands Field Course: a Window to the Geology of the Northeast Atlantic
• Advanced Water Cycle Management
• Climate Change – Cross-disciplinary Challenges and Solutions

Bachelor projekter

I forbindelse med 'Matchmaking' arrangementen blev listen med bachelorprojekter offentliggjort. Den indeholder nogle titler på mulige projekter med de forskellige vejledere.
Typisk vil du henvende dig til en vejleder og tale mere om de detaljer eller alternative projekter, der muligvis ikke er på listen. Gør dette mod slutningen af året (december eller i januar efter eksamenerne). Der er nu mulighed for at tage et 15 ECTS-projekt i stedet for 10 ECTS. Se nærmere i studieordning 2020 vedrørende valgfrihed på sjette semester. https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=16398&sprog=da

OM SUNDHED, SIKKERHED OG LABORATORIEARBEJDE

Charlotte er instituttets laboratorieleder og daglige arbejdsmiljøleder. Charlotte tager imod alle spørgsmål eller problemer af fysisk eller psykisk art for ansatte og studerende. Hun kan kontaktes via e-mail charlotte.rasmussen@geo.au.dk, eller ved at kig forbi hendes kontor (1672-236).
Charlotte beder os meddele:
• Hvis man har kroniske sygdomme (sukkersyge, epilepsi osv.) eller er gravid, skal man tage en snak med Charlotte
• Alle studerende bør have en privat ulykkesforsikring der dækker ved fx laboratorie- og feltarbejde
• Instituttet har et online sikkerhedskursus (omhandler både lab-arbejde men også info om evakuering, brand, ulykker) og er obligatorisk ved laboratoriearbejde
• Vores hjemmeside indeholder dokumenter og information om arbejdsmiljø der gælder ansatte og studerende: https://geo.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/
• Alt individuelt laboratoriearbejde kræver at man har gennemgået en personlig lab-intro med Charlotte og bestået sikkerhedskurset (75% rigtige besvarelser)
• Når studerende skal i gang med specialet, får dem, der skal benytte laboratorier, en laborant tilknyttet. Laboranten skal sikre, at arbejdet risikovurderes og gennemføres forsvarligt. Kontakt Charlotte, hvis din vejleder/underviser glemmer at nævne det 
• Ift. Corona findes al info fra instituttet her https://geo.au.dk/covid19/bemærk, at vi har lavet videoer der viser, hvordan man spritter bordoverflader af med 70% ethanol, samt viser hvordan man tager handsker forsvarligt af for at undgå kontaminering

Instagram

We would liket to hear if there are students that would like to tell about their experiences with studying geoscience.

Send us (kel@geo.au.dk) pictures from your daily life at the department or during field trips. For more information ask at the secretarey (Kathrine).
 

Contact details

Studievejledning

Peter Hinnerfeldt: studievejleder.geologi@au.dk

Træffetider: studievejleder kan træffes på mail som angivet, men også bookes til skypesamtaler hver dag kl 10-11. Samtalerne bookes gennem studieportalen som samtaler altid har kunnet bookes

Uddannelsansvarlig

Bo Holm Jacobsen: bo@geo.au.dk, tel. 24421118, kontor 1671-214

Træffetider: Book et møde per mail. Fortrinsvis tirsdag 12:30-14 eller torsdage 16:15-17 hvis der er tale om en almindelig sag. Ellers anytime.

Click here to unsubscribe from the newsletter