Aarhus BSS karrierecenter - hvem er vi?

Vi guider dig med viden om og forståelse for arbejdsmarkedet. Og vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du gerne vil - eller ikke vil - i dit arbejdsliv. Gennem karrierevejledning, workshops og konkrete møder med potentielle arbejdsgivere gør vi dig klogere på egne kompetencer, erhvervslivets forventninger og dine karrieremuligheder.

Karrierecenteret på Aarhus BSS er for alle studerende på Aarhus BSS. Afdelingen består af erfarne karrierevejledere og virksomhedskonsulenter, der har til opgave at bygge bro mellem arbjedsmarkedet og studerende på Aarhus BSS.  

Du finder karrierecenteret på Bartholins Allé 10, Bygning 1323 - 3. sal, 8000 Aarhus C. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 87 16 61 94 og på mail: karriere.bss@au.dk