Graduate programmes - hvad, hvordan og hvorfor?

Graduate programmes - hvad, hvordan og hvorfor? 

Har du helt styr på, hvad et graduate programme er? Hvad ansøgningprocessen indebærer? Og hvad virksomhederne kigger efter, når de vælger deres kandidater? Ud fra vores viden i karrierecenteret har vi samlet et generelt overblik til dig, hvor du kan få svar på de oftest stillede spørgsmål. Hvis du vil vide mere, om et konkret programme, så tag et kig på 'Bliv graduate hos en af vores partnere'.


Hvad er et graduate programme?

Et graduate programme er et tilpasset karriereforløb hos en virksomhed, hvor du bliver ansat efter færdiggørelsen af din uddannelse. Som graduate roterer du mellem organisationens afdelinger og får dermed kendskab til forskellige funktioner og forretningsområder i løbet af få år. Rotationerne kan hos nogle virksomheder også indebære et ophold i en afdeling i udlandet.

Et graduate programme er derfor en god mulighed for at afprøve dine kompetencer i forskellige positioner, inden du vælger din endelige karriereretning i virksomheden; men tag ikke fejl - et graduate programme er ambitiøst og stiller store krav til både faglige og personlige kompetencer. Det er en dyr investering for virksomheden, så det kræver i høj grad, at du er selvstændig, omstillingsparat, open-minded og hurtig til at lære nyt. Med andre ord: At du præsterer og skaber synlige resultater fra første dag på jobbet.

Selve indholdet i et graduate programme kan variere meget. Her kan du læse om de konkrete graduate programmes, som vores partnere tilbyder. 

Vores partneres graduate stillinger

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningen foregår oftest via virksomhedens hjemmeside eller på e-mail, hvor du enten skal udfylde en formular og/eller vedhæfte dit CV og din ansøgning. Når du søger en graduate stilling, bør du altid supplere dit CV med anbefalinger, karakterer eller lignende. 

Den efterfølgende rekrutteringsproces varierer meget fra virksomhed til virksomhed, men er i de fleste tilfælde meget omfattende og strækker sig over flere måneder. Derfor skal du ofte ansøge til et graduate programme cirka et halvt år før selve forløbet begynder.

Læs mere under ‘Hvordan foregår rekrutteringsprocessen?’    

Hvordan foregår rekrutteringsprocessen?

Rekrutteringsprocessen varierer fra virksomhed til virksomhed. Hos nogle virksomheder skal du kun til én samtale, mens andre afholder op til tre samtalerunder. Samtalerne kan foregå online, via video, telefonisk eller ved personligt møde.

Du vil sandsynligvis skulle gennemføre forskellige tests i løbet af rekrutteringsprocessen, som kan klarlægge dine personlighedstræk og færdigheder. Læs mere om de forskellige tests under ’Hvilke testformer kan jeg forvente?’ nedenfor.

Især mange store virksomheder vælger også at holde et assessment center eller give dig en caseopgave. Læs mere om assessment center under ’Hvad er et assessment center?’ nedenfor.

Hvilke testformer kan jeg forvente?

Mange virksomheder vælger at inkludere forskellige tests i rekrutteringsprocessen for at få et bredere bedømmelsesgrundlag.
Der findes flere former for tests, men overordnet kan de inddeles i tre typer:

  • Intelligenstest: En test, der måler logisk, sproglig og matematisk evne. Formålet er at afprøve din evne til at drage rationelle slutninger og ræsonnere dig frem til en konkret løsning.
  • Færdighedstest: En test, der har til formål at afdække, hvilke færdigheder du har, og hvor godt disse beherskes. Formålet med testen kan være at få indblik i, hvor effektiv du er til at lære nyt.
  • Personlighedstest: En test, der har til formål at give arbejdsgiveren indblik i dine personlige egenskaber. F.eks. selvstændighed, samarbejdsevner, foretrukne arbejdsmetoder og lederevner. Den har ofte form som en ’multiple choice’-test med 100-300 spørgsmål.

Hvad er et assessment center?

Et assessment center er en rekrutteringsmetode, som virksomheder benytter til at få indblik i, hvordan du håndterer opgaveløsning i praksis. Et assessment center varer typisk 1-2 dage og foregår hos virksomheden. Det afholdes ofte efter samtalerunderne, og det er derfor kun udvalgte kandidater, der bliver inviteret.

Dagsordenen består af en række forskellige opgaver og tests, som du stilles over for både individuelt og som del af et team. Det konkrete indhold varierer, men kan f.eks. omfatte intelligenstests, gruppediskussioner, samarbejdsøvelser og præsentationer.

Assessment centeret har til formål at give virksomheden et vurderingsgrundlag i forhold til, om der er et match mellem dig og deres virksomhedskultur; og mellem dig og deres graduate programme.    

Hvad vælger virksomheden ud fra?

Der er mange ansøgere til et graudate programme, og derfor leder virksomhederne efter personer, hvis profil repræsenterer en kombination af et højt akademisk niveau, relevant erfaring og de rette personlige egenskaber. Udvælgelseskriterierne omfatter derfor:

  • Akademiske resultater: Du bliver screenet på karakterniveau. For at komme i betragtning til en graduate stilling kræves det derfor typisk, at du har et gennemsnit over middel. 
  • Relevant erfaring: Når de enkelte virksomheder vælger deres graduates kigger de også på, om du f.eks. har haft relevante studiejobs, været på udlandsophold, deltaget i frivilligt arbejde.
  • Personlige egenskaber: Hvis du opfylder kravet om et højt akademisk niveau og har relevant erfaring, er det ofte dine personlige egenskaber, der er afgørende for, om du bliver ansat i en graduate stilling. Virksomhederne er interesserede i, om de ser et match mellem din personlige profil og deres graduate programme. De fleste graduate stillinger kræver, at du er selvstændig, omstillingsparat, ydmyg og hurtig til at lære nyt.

Hvad er forskellen på en praktik-, graudate- og fuldtidsstilling?

  • Praktikstilling: Praktik er ofte en del af dit studie og er derfor tidsbegrænset til f.eks. et semester. I en praktikstilling får du mulighed for at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis. Fokus er på at lære, hvordan din uddannelse kan bruges på en arbejdsplads. Som praktikant modtager du typisk ikke løn fra virksomheden.
  • Fuldtidsstilling: Som fuldtidsansat bliver du, efter færdiggørelsen af dit studie, ansat i en fast stilling. Der er oftest ikke tidsbegrænsning på din stilling, og det er heller ikke meningen, at du skal rotere mellem afdelingerne i virksomheden.
  • Graduatestilling: Der er tilrettelagt et forløb, hvor du i løbet af få år kommer rundt i forskellige dele af virksomheden. Fokus er på, at du er omstillingsparat og hurtig til at lære. Du er derfor ikke ansat i en fast stilling, men er tiltænkt en vigtig rolle i organisationen i fremtiden. Der er typisk planlagt et intensivt trænings- og udviklingsprogram for dig, og du er tilknyttet en mentor, der løbende vil assistere og rådgive dig. Du modtager løn for dit arbejde, men det forventes også, at du leverer fra dag ét. 

Hvad sker der efter graduate programmet?

Eftersom et graduate programme er tilrettelagt, så du skaber relationer og overblik på tværs af organisationen, er du tiltænkt en vigtig rolle i fremtiden. Derfor bliver du typisk også fastansat, efter du har afsluttet dit graduate programme.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på karriere.bss@au.dk