Hvordan kommer jeg i praktik?

Der er rig mulighed for at inddrage et praktikophold som en del af din kandidatuddannelse ved Aarhus BSS, hvad enten du læser jura, psykologi, statskundskab, økonomi eller kommunikation. 

Nedenfor finder du mere information om praktik for din specifikke studieretning samt andre relevante informationer.

Du kan også læse en af succeshistorierne, hvor vejen til jobbet blev brolagt i praktikken og specialet. 

Praktikprocessen - trin for trin

1. Find dit praktiksted

Du kan søge praktik på baggrund af et opslået praktikforslag i Aarhus Universitets jobbank - jobbank.au.dk. Du kan også søge uopfordret til en virksomhed, og du kan læse mere om, hvordan du skriver en ansøgning, et CV eller søger uopfordret.

2. Praktikkontrakt

Praktikkontrakten er en kontrakt mellem praktikvirksomheden og dig. I udfylder i samarbejde kontrakten og bliver herigennem enige om arbejdsopgaver og omfanget af praktikperioden. En vejleder på dit institut skal også forhåndsgodkende praktikkontrakten på skolens vegne. Det er en god idé at inddrage vejlederen i udformningen af kontrakten, før den endelige kontrakt udformes, så du sikrer dig, at det du aftaler med virksomheden kan godkendes af vejlederen/skolen og du ikke kommer i den situation, at du efterfølgende skal bede virksomheden om at ændre ordlyden. Kontakt studievejlederen på dit studie og få vejledning omkring dit praktikophold.

Du kan desuden finde en masse information omkring aflevering af praktikkontrakten/forhåndsgodkendelse og meget mere ved at klikke dig ind på dit hovedområde.

3. Gennemfør dit praktikophold

Praktikopholdet gennemføres i henhold til de arbejdsopgaver og omfang, der er defineret i kontrakten.  

4. Skriv opgave, aflever og afvent resultatet

Alle praktikophold på Aarhus BSS afsluttes med en opgave. Udformningen og bedømmelsen afhænger af, hvilket studium der er tale om. Du kan læse mere om dette i din studieordning. 

Praktik efter fremdriftsreformen

De grundlæggende regler for praktik er ikke ændret. Du har stadig mulighed for at tage i praktik og få ECTS for dit ophold. Fremdriftsreformen medfører på nogle studier små ændringer i forhold til, hvor mange ECTS du kan få for et praktikophold. Læs mere om praktik på din studieportal

Du skal dog være opmærksom på, at selvom du er i praktik, skal du stadig tage 30 ECTS på det pågældende semester, hvilket medfører, at du i god tid skal begynde at planlægge, hvordan du ønsker at få 30 ECTS på det pågældende semester.

Der kan være forskellige muligheder – du kan aftale med dit praktiksted, at du får tid til at følge et fag sideløbende med, at du er i praktik; du kan tage fag på Summer University / augustfag; eller følge ekstra fag på tidligere semestre.

Det er altid en god ide at kontakte studievejledningen omkring studieplanlægning.

Da reglerne for både praktik og specialet ændrer sig og begge dele grundet Fremdriftsreformen bliver mere komprimerede, kan det også være en ide at undersøge muligheden sammen med dit praktiksted for, at du i forlængelse af praktikken kan skrive dit speciale om en konkret problemstilling. For en snak om muligheder, kontakt Aarhus BSS Career & Alumni.

Aarhus BSS Career & Alumni har sammen med Område(fakultets)studienævnet udarbejdet en vejledning til praktikstederne omkring de ændrede forhold omkring praktikken som følge af Fremdriftsreformen. Vejledningen kan sendes til dit kommende praktiksted og bruges som et grundlag for en forventningsafstemning omkring arbejdstid og andre studierelaterede forpligtelser.  Du kan finde hjælp til vejledning om praktik hos Karrierecentret her.

Dit udbytte af praktik

Først af alt giver et praktikophold dig mulighed for at få afprøvet din teoretiske viden i praksis samtidig med, at du lærer af virksomheden og dens medarbejdere. Ud over praktisk erfaring kan du blandt andet opnå:

 • Tæt dialog og samarbejde med en virksomhed/ organisation
 • Afprøvning af dine kvalifikationer i praksis
 • Viden om erhvervslivet herunder kendskab til arbejdsformer og –processer
 • Perspektivering af din uddannelse i forhold til arbejdsmarkedet
 • Erhvervserfaring til CV'et
 • Udvidelse af dit netværk
 • Eventuelle kontakter der kan hjælpe dig til fremtidigt arbejde eller samarbejde om projektskrivning
 • ECTS-points    

Hvad kræver et praktikophold af mig?

At være i praktik betyder en anderledes hverdag, end du er vant til. Det er derfor en god ide at være forberedt på følgende:

 • Virksomheden/ organisationen forventer oftest, at du er meget motiveret for et praktikophold. De ønsker studerende, der er ansvarsbevidste, initiativrige, engagerede og har lyst til at involvere sig.

 • Du er typisk ansat på fuld tid som en fast del af medarbejderstaben, dvs. oftest med en arbejdsuge på minimum 37 timer (se mere under info for din specifikke studieretning).
 • Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
  Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.

  Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden. Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling. 

  Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

  Lovkrav om udbetaling af løn
  I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb. 

  Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov. Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.

  Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Virksomhedernes forventninger

Virksomhederne forventer:

 • En dedikeret studerende der kan arbejde med virksomhedens problemstillinger ud fra nye metoder.
 • En studerende der kan arbejde individuelt med større opgaver og en studerende, der føler sig tryg ved at have stort ansvar og arbejdsområder. 
 • En studerende, der er engageret og performer sammen med virksomhedens øvrige medarbejdere. Bringer ny viden og gode teoretiske kundskaber. 

Krav til praktikforløb afhængig af studieretning

Krav til praktikforløbet og til den efterfølgende praktikopgave varierer i forhold til din studieretning, og du finder derfor kravene til praktikforløbet på netop dit studium i din studieordning. Vælg dit studie ved at klikke dig ind på din portal via studerende.au.dk og få et overblik over de samlede regler og vejledninger for praktik inden for de forskellige hovedområder på Aarhus BSS.

Du kan naturligvis også kontakte din vejleder eller dit institut hvis du har mere specifikke spørgsmål til, hvad et praktikophold skal indeholde for, at det kan forhåndsgodkendes som en del af din studie. Problembeskrivelsen til den efterfølgende praktikopgave samt udarbejdelsen af den aftales også direkte mellem din vejleder og dig.


Har du brug for hjælp?

Kom forbi karrierecenteret på Fuglesangs Allé 4, S-bygningen(2610), 4. sal