Hvorfor skrive speciale med en virksomhed?

Rasmus Hansen, Cand.it og netop dimitteret i sommeren 2018, og Jane Midtgård Madsen, karrierevejleder hos Aarhus BSS Career & Alumni, giver dig forskellige perspektiver på, hvorfor det kan være en god idé at indgå i et specialesamarbejde. De giver gode råd til at etablere den første kontakt, fortæller mere om fordele og ulemper, og gør dig klogere på, hvad specialesamarbejdet kan betyde for starten på din karriere.


Rasmus Hansen, Cand.it - It, organisation og kommunikation

Hvorfor valgte du at skrive speciale med en virksomhed?
At indgå i et specialesamarbejde med en virksomhed var for mit vedkommende en oplagt mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet og derigennem virkelige problemstillinger. Jeg synes desuden, at det kom meget naturligt at skulle skrive med en virksomhed, da hele idéen med uddannelser og især universitetsuddannelser er at ’klæde os på’ til erhvervslivet. Derfor betragtede jeg specialesamarbejdet som en slags ’generalprøve’ inden erhvervslivet, hvis man kan sige det sådan.

Hvordan etablerede du den indledende kontakt? 
Jeg var forholdsvist tidligt ude – jeg fandt i oktober den virksomhed, som jeg skulle skrive mit speciale med. Måden hvorpå jeg gjorde det var gennem et LinkedIn-opslag, hvori jeg bl.a. introducerede min uddannelse og hvilke faglige områder, som jeg godt kunne tænke mig at skrive indenfor. Til min store overraskelse fik mit opslag stor synlighed, idet flere folk i mit netværk delte opslaget. Det betød, at jeg efter blot et par dage havde fået en del henvendelser fra flere interessante virksomheder.

Hvordan var selve processen? 
Det er en spændende og lærerig oplevelse at komme ud i en organisation på egen hånd og snakke med forskellige mennesker med forskellige faglige baggrunde. Derudover kan et specialesamarbejde med en virksomhed også være med til at udvide ens netværk, da man får skabt en masse nye forbindelser som måske kan komme en til gode engang i fremtiden.

En af mine udfordringer ved selve processen var at tilgodese virksomhedens ønsker og samtidig bevare den akademiske dimension. Fordi selvfølgelig vil man gerne gøre det så godt som muligt og sætte sig i det bedste lys overfor virksomheden ved at prioritere deres behov frem for de akademiske aspekter som man i sidste ende bliver vurderet på. Det gjaldt derfor for mig om at finde den rette balancegang, og det gjorde jeg ved gentagende gange i processen at forventningsafstemme med både min vejleder og min kontaktperson hos specialevirksomheden.       

Hvad har specialesamarbejdet betydet for dig efter du har afsluttet din kandidat? 
Specialesamarbejdet med en virksomhed har været med til at modne mig og gøre mig klar til erhvervslivet. At skulle alene ud i en organisation og indsamle empiri fra forskellige dygtige fagfolk er en smule intimiderende, fordi man føler sig ’grøn’ og samtidig gerne vil gøre det så godt som muligt. Heldigvis var min oplevelse kun positiv, fordi de ansatte var så imødekommende og villige til at dele ud af deres erfaringer og synspunkter.  

Hvad er dit bedste råd til studerende, der skal skrive speciale? 
Mit bedste råd er: start tidligt – både i forhold til valg af emne, vejleder og virksomhed. Brainstorm over hvilke emner, som kunne være spændende at skrive om. Sørg desuden for at forventningsafstemme med både vejleder og specialevirksomheden. Snak med vejlederen om, hvad dine ambitioner er og hvordan du ønsker samarbejdet med ham eller hende skal være. Sørg også for at snakke med virksomheden om dine behov og ønsker, hvad angår empiriindsamling. Mærk efter om virksomheden vil investere tid i jer.

Jane M. Madsen - Karrierevejleder, Aarhus BSS Career & Alumni

Hvorfor skrive speciale med en virksomhed? 
Et specialesamarbejde kan være en god måde at komme i kontakt med erhvervslivet, inden du er færdig med at studere. Når man går med overvejelser om at skrive speciale med en virksomhed, så er det vigtigt at være bevidst om de fordele og ulemper, der er forbundet med et specialesamarbejde.  

Fordele:

 • Et specialesamarbejde kan være springbræt til det første job. For eksempel, hvis du gennem samarbejdet har skabt gode relationer eller gjort dig til specialist som et område, der er vigtigt for virksomheden.
 • Du får et godt indblik i virksomheden og branchen, virksomheden repræsenterer.
 • Du kan styrke dit netværk på arbejdsmarkedet og få gode kontakter til fremtidig jobsøgning. 

Ulemper:

 • Virksomheden og din vejleder har ofte to forskellige mål med dit speciale. Virksomheden er ude efter dine praktiske konklusioner, mens vejlederen skal se, om du kan benytte dine teorier. Du skal altså tilgodese både faglige og praktiske problemstillinger – derfor er det vigtigt, at du forventningsafstemmer med virksomheden, inden du indleder samarbejdet.
 • Det kan tage længere tid at skrive et speciale i samarbejde med en virksomhed. Du kræver et stort empirisk grundlag, som kan være tidskrævende at indsamle. 


Hvordan finder man en samarbejdspartner og etablerer kontakt
Der er mange måder, hvorpå du kan finde en samarbejdspartner. Du kan blandt andet bruge linkedin.com/alumni til at finde inspiration til emner og mulige samarbejdspartnere. Her kan du søge på din uddannelse og se, hvor andre med samme baggrund arbejder. Det kan være med til at give inspiration til, hvad du kan skrive speciale om og samtidig kan det give dig et netværk af tidligere studerende, du kan række ud til, når du skal finde en virksomhed at skrive speciale sammen med. 

Hos karrierecenteret har vi også forskellige tilbud, der kan hjælpe dig med at finde en samarbejdspartner

 • AU Job- og projektbank: Her kan du få overblik over, hvilke partnervirksomheder, der har specialeemner. Klik på projekter øverst på siden - vælg derefter ’speciale’ under projekttype. Du kan også oprette en søgeagent, så du hele tiden bliver opdateret, når der kommer nye. 
 • Personlig rådgivning: Tag kontakt til karrierekonsulenterne i Aarhus BSS Career & Alumni, hvis du har brug for at tale med en vedrørende kontakten til virksomhederne. 
 • Tag med til CompanyDATING: CompanyDATING er en rigtig god måde at komme i dialog med forskellige virksomheder på. Samtidig kan du blive klogere på, hvilke projektmuligheder, de tilbyder. Her kan det være en god idé at spørge ind til, hvordan virksomhederne arbejder med netop det område, du gerne vil skrive speciale om – f.eks. employer branding, eksport eller big data. På den måde kan du indlede en faglig dialog. Hvis virksomheden endnu ikke arbejder med dit interessefelt, men kunne have interesse i at gøre det, så se det som en mulighed og foreslå dem, at dit speciale kan være første step.  


Hvordan finder man et specialeemne?
Rigtig mange virksomheder vil gerne samarbejde med studerende fra Aarhus BSS, men har måske ikke formuleret et konkret problem, de har brug for din hjælp til. I karrierecenteret har vi samlet tre gode råd, du kan bruge, når du skal finde et emne til et specialesamarbejde. 

 1. Foreslå et emne: Forvent ikke, at virksomheden kommer med en problemstilling/et emne. Du skal være den aktive og fortælle, hvad det er for nogle emner, der interesserer dig.
 2. Fortæl, hvad du kan tilbyde: Kom med dine tre bedste argumenter for, hvorfor virksomheden skal bruge tid på dig og dit projekt. Gør det klar, hvad du kan tilbyde virksomheden.
 3. Vær ærlig om, hvad du har brug for: Gør det klart for virksomheden, hvad du har brug for i forbindelse med samarbejdet. F.eks. tid eller andre ressourcer, der er nødvendige for, at du kan komme i mål med dit projekt. 

Når du skal vælge et specialeemne, så er det også vigtigt at huske på, at et speciale kan være mere end den afsluttende opgave på din kandidatuddannelse. Et specialeemne er også et bevidst karrierevalg, fordi du kan bruge din viden inden for et bestemt emne til at adskille dig fra dine medstuderende, når du skal finde dit første job. 

Er der nogle procedurer og forpligtigelser, man skal være opmærksom? 
Når du skal skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed, så vil du ofte få mange fortrolige oplysninger om interne forhold. Derfor er det vigtigt at afstemme med virksomheden om, der skal være en fortrolighedsaftale. 

Aarhus BSS har fastlagt klare regler for, hvilke procedurer og hvilke forpligtigelser, man som institution påtager sig i forbindelse med krav om fortrolighed. I den forbindelse har fakultetet udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som du og virksomheden kan bruge til en indbyrdes aftale om fortrolighed. Du kan finde fortrolighedserklæringen på din studieportal under ”Info om Bachelorprojekt og Speciale”.