Praktisk om specialesamarbejde

Praktisk om specialesamarbejde

Dialog med god stil

Det er altid en god ide at skrive ud til flere virksomheder for at øge dine chancer for et projektsamarbejde. Men hvis du kommer igennem og starter en dialog op med en virksomhed, så er det god stil at oplyse, at du er i dialog med flere virksomheder. Ofte afsætter virksomheden en del tid ud af en ellers travl kalender for at undersøge mulighederne for et samarbejde dig som studerende. Det er bedre at spille med åbne kort, så virksomhederne kan indrette sig efter det og bruge knap så meget tid i opstartsfasen.


Herudover har Aarhus BSS Career & Alumni kontakt til et stort netværk at virksomheder og organisationer. Vi har indgået samarbejde med en række partnervirksomheder og -organisationer, der er interesserede i at samarbejde med studerende fra Aarhus BSS.

Se mere i venstremenuen, eller kig forbi Karrierecenteret på Fuglesangs Allé 4, S-bygningen, plan 4, hvis du vil høre mere om projektsamarbejde med erhvervslivet under studiet.

Fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved at skrive et projekt/en opgave/dit speciale med en virksomhed/organisation* og det er vigtigt, at du, inden du tager kontakten, gør dig dette klart.

* Virksomheder/organisationer benævnes for nemheds skyld 'virksomheder' i resten af teksten

Fordelene ved et samarbejde er mange. Du vil ved at skrive en større opgave for en virksomhed få et godt indblik i både selve virksomheden, men også i høj grad den branche, som virksomheden repræsenterer. Du kan få direkte indblik i virksomhedens egne data og erfaringer og evt. blive tilbudt god adgang til andre kilder.

Herudover vil du styrke dit netværk på arbejdsmarkedet – ikke kun i din samarbejdsvirksomhed, men sandsynligvis også i nogle af de virksomheder, som din samarbejdsvirksomhed arbejder sammen med eller handler med.

Du vil også kunne drage nytte af at løse en konkret problemstilling i en virksomhed, som faktisk skal bruge dine resultater til noget efterfølgende. Dette er et stort ansvar, men også meget givende og motiverende for at løse opgaven godt.

Ulemperne ved et samarbejde kan være, at du skal tilgodese både faglige og praktiske problemstillinger fra henholdsvis din vejleder og virksomheden. Dette kan være en svær kunst, men kan imødegås ved at forventningsafstemme, inden samarbejdet indledes.

En anden ting, som du skal være opmærksom på er, at det kan tage længere tid at skrive en opgave/dit speciale med en virksomhed. Det kræver ofte et empirisk datagrundlag, som kan være tidskrævende at indsamle. Specielt når det er et forløb, som stækker sig over måneder.

Du skal også huske, at virksomheden og din vejleder ofte har to forskellige mål med din opgave. Vejlederen skal se, hvorvidt du kan benytte dine teorier, og hvordan du gør dette, mens virksomheden er ude efter dine konklusioner. Det kan derfor være en god ide at lave et mindre dokument til virksomheden, som trækker de væsentligste pointer ud af din opgave

Tips til den gode opgave/det gode speciale

Når du skriver en større opgave/dit speciale i samarbejde med en virksomhed/organisation, så er det helt centralt, at du selv har gjort dig klart, hvorfor du finder opgavens problemstilling relevant. Det er ikke nok, at virksomheden/organisationen finder på en problemstilling, der kun interesserer dem selv.

Overvej blandt andet hvordan opgaven kan bringe dig nærmere:

 • den praktiske anvendelse af en given teori
 • det job, du kunne tænke dig, når studiet er forbi
 • den virksomhed/organisation eller branche, du kunne tænke dig at arbejde i
 • de folk du har professionel respekt for og interesse i

Opgaven/specialet bliver ikke bare et vigtigt element eller afslutningen på dit studie, men også et bevidst karrierevalg på vej mod det rette job.

Det at skrive en opgave sammen med en virksomhed/organisation kan være en udfordrende opgave. Der er nogle få ting, som du skal være opmærksom på, inden du indgår i et samarbejde med en virksomhed. Husk altid at:

 • gå tidligt i gang med at finde emne og virksomhed/organisation
 • finde din vejleder og afstem dine ønsker med ham/hende
 • aftale emnet af opgaven med virksomheden/organisationen
 • aftale omfanget af arbejdsbyrden, som du vil pålægge virksomheden/organisationen
 • aftale forhold vedr. evt. fortrolighed
 • aftale en evt. publikation til andre studerede eller offentligheden
 • aftale hvordan du afleverer resultaterne til virksomheden/organisationen

Procedurer og forpligtelser

Når du som studerende skal skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed, vil du ofte få mange oplysninger om interne virksomhedsforhold. Mange virksomheder ønsker ikke at disse oplysninger kommer ud til uvedkommende.

Aarhus BSS har derfor fastlagt klare regler for, hvilke procedurer og hvilke forpligtelser, man som institution påtager sig i forbindelse med et krav om fortrolighed. Desuden Aarhus BSS udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som den studerende og virksomheden kan benytte til en indbyrdes aftale om fortrolighed. Find fortrolighedserklæringen på din studieportal under Info om Bachelorprojekt og Speciale.

Specialerådgivning

Rigtig mange virksomheder vil gerne samarbejde med studerende fra Aarhus BSS, men har ikke formuleret et konkret problem de har brug for din hjælp til. Hvis du kontakter dem, fordi de er i en branche eller en situation, der vil interessere dig at skrive om, så er det meget vigtigt, at du forbereder dig godt. Du bør forberede dig lige så godt, som hvis det var en uopfordret stilling, du ville søge. Tag eksempelvis stilling til disse punkter, inden du kontakter virksomheden:

 • Hvad er det for en problemstilling, der interesserer dig i relation til virksomheden?
 • Hvorfor skulle virksomheden interessere sig for denne problemstilling ?
 • Hvad er dine tre bedste argumenter for, at virksomheden skal bruge tid på dig og dit projekt?
 • Hvordan vil dit projekt forbedre virksomheden, når det er tilendebragt?

Når du skriver din kandidatafhandling med en virksomhed, skal opgaven som altid underligges de formalia, der er i studieordningen. Er du i tvivl om dette, bør du kontakte din studievejleder.

Vi tilbyder også personlig rådgivning, hvis du brug for at tale med en vedrørende kontakten til virksomhederne. Kontakt karrierekonsulenterne i Aarhus BSS Career & Alumni.