Den gode ansøgning

Den gode ansøgning

Der findes forskellige måder at søge et job. Du kan enten søge et stillingsopslag, eller du kan vælge at søge uopfordret. Lige meget hvad, skal du være opmærksom på følgende: 

Tips til din ansøgning

Det skriftlige

 • For det første skal en ansøgning være skrevet i et korrekt sprog. Den skal helst ikke være for akademisk, men derimod skrevet i et almindeligt hverdagssprog. Brug derfor ikke alt for lange ord og for snørklede sætninger. Ansøgningen skal være troværdig, så undgå for mange floskler og slangudtryk. Men ellers er et godt råd at skrive, som det falder dig naturligt – modtageren skal helst kunne genkende dig til jobsamtalen.
 • Ansøgningen skal desuden være kort. Den må højst fylde én side, ellers mister modtageren interessen. Især hvis der er mange ansøgere, kan en lang ansøgning være til mere skade end gavn. Gem derfor den udførlige levnedsbeskrivelse til CV'et.

Målret ansøgningen

 • Det er vigtigt at ansøgningen er målrettet mod det job, du vil søge. Standardansøgninger, som man kan se, er blevet sendt til mange, fanger ikke modtagerens interesse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvorfor det netop er dig, der er egnet til lige præcis det job, der er opslået.
 • Læs derfor stillingsopslaget grundigt igennem. Der står en masse implicitte spørgsmål i et opslag, som man kan svare på i sin ansøgning. Undersøg også selve virksomheden nærmere. Ofte kan de fleste nødvendige informationer findes på virksomhedens website (specifikke opgaver, virksomhedskultur, dress-code mv.).

Ring og stil spørgsmål - hvis du har nogle

 • Nogle gange kan man sidde med spørgsmål efter at have kigget på både opslag og hjemmeside. Så kan det være en idé at ringe til arbejdsgiveren. Ofte står der en kontaktperson i opslaget, men ellers kan man spørge efter den, som sidder med ansvaret for ansøgninger til den pågældende stilling. I ansøgningen kan du så referere til samtalen, så modtageren kan huske dig. Men du skal kun ringe, hvis du har noget relevant at spørge om! Du skal ikke ringe bare for at gøre opmærksom på dig selv, for hvis du ikke er fokuseret, kan arbejdsgiveren godt blive irriteret.

Opfyld ansøgningskravene

 • Når du ser de krav der er til stillingen, bør du være ærlig overfor dig selv og overveje, om du overhovedet er kvalificeret til jobbet. Ellers kan du lige så godt lade være med at søge. Hvis du udelukkende oplever at få afslag, bør du se lidt indad og spørge dig selv: Var jeg overhovedet kvalificeret til disse jobs, og målrettede jeg mine ansøgninger? Derfor er det en god idé at bruge meget energi på den enkelte ansøgning og så kun nøjes med at sende én god ansøgning frem for ti middelmådige standardansøgninger

Din motivation, baggrund og kompetencer

 • Motivation: Du bør lave et mindre analysearbejde, hvor du skal finde frem til, hvordan du passer sammen med virksomheden. Inddrag det i din motivation, hvor du argumenterer for, hvorfor du søger jobbet. Fortæl hvad det var, der fangede din interesse. En god idé kan være at tænke dig ind i selve virksomheden, jobbet og arbejdsopgaverne. På den måde kan du bedre anskueliggøre det match, der er mellem dig og virksomheden.
 • Baggrund: Dernæst bør du fortælle lidt om din baggrund og det, der kvalificerer dig til jobbet. Du kan f.eks. - uden at overdrive - genbruge nogle af de ord, der er i stillingsopslaget. Eller find på andre vendinger og formuleringer, der siger det samme. Det viser, at du prøver at forholde dig til de krav, der stilles. Der er ingen grund til at opremse hele din livshistorie – fortæl kun om det der har relevans.
 • Faglige kvalifikationer: De faglige kvalifikationer ('specialist-viden' som du har fået gennem din uddannelse) skal selvfølgelig først og fremmest være i orden, men inddrag også hvilke erfaringer du har fået gennem studiejob, foreningsarbejde og fritidsaktiviteter (fx sprog, IT, administrative evner). Brug også et par linjer på at beskrive dine personlige kvalifikationer (samarbejdsevne, humor, fleksibilitet). Det skal dog være målrettet jobbet, for i nogle job er f.eks. personligheden mere afgørende end i andre. Man kan evt. punktopstille de forudsætninger, som man har for netop at klare det pågældende job.
 • Beskriv dine kompetencer: Det er vigtigt, at du kommer frem med dine kompetencer.. Kom med nogle konkrete eksempler, der fortæller om dine kompetencer, så modtageren kan se situationerne for sig og danne sig et billede af dig. Show it - don't tell it! Det virker meget mere troværdigt, hvis du f.eks. fortæller om en situation, hvor du udviste stor selvstændighed, end hvis du bare skriver, at du er meget selvstændig.

Skriv fremadrettet

 • Du skal i din ansøgning forklare, hvad det er, du kan gøre for virksomheden. Hvorfor er du noget værd? Du kan komme ind på, hvilke udfordringer du ser i jobbet, og hvad du som ansøger kan bidrage med i fremtiden. Inddrag eventuelt hvad, du mener, kan være aktuelt for virksomheden det næste år. Her skal der selvfølgelig være en sammenhæng med dine fremtidige arbejdsopgaver.

Vær positiv

 • Du skal gennem hele ansøgningen forsøge at fremstille dig selv så positivt som muligt. Du skal selvfølgelig ikke lyve, men du har mange kompetencer, som du skal gøre opmærksom på i din ansøgning. Det kan du sagtens gøre uden at være selvrosende. Men husk: Kompetencerne skal have relevans i forhold til jobbet. Et godt redskab til at få ansøgningen til at se positiv ud er ved generelt at undgå at bruge negativt ladede ord.

Kreativitet

 • Kodeordet er ofte at skille sig ud fra mængden. Det kan du gøre ved at være lidt kreativ. Hos nogle virksomheder er det dog bedre at være mere traditionel i sin ansøgning, og det kreative kan også blive for meget. Men generelt er kreativitet godt og vækker interesse og nysgerrighed hos modtageren, og du adskiller dig fra de andre ansøgere.

 • Du skal igen se på, hvilken virksomhed det er, du søger hos. Et eksempel kan være, at du søger en stilling som marketingsassistent og så sætter din ansøgning op, så det ligner en annonce fra marketingsfirmaet. Eller du søger et kommunikationsjob og sætter din ansøgning op som en avisartikel, da det er en del af jobbet at skrive artikler. Så bliver det kreative meget relevant i forhold til jobbet. En fordel kan nogle gange være at tænke sig helt fri af den traditionelle ansøgning og opbygning. Det er dog ikke nok at være kreativ. Budskabet skal stadig fremstå klart; du skal stadig argumentere for, hvorfor du søger jobbet, og hvorfor de skal vælge dig. Det er vigtigt, at man ud fra ansøgningen kan få en fornemmelse af, hvem du er, og hvad du kan – både personligt og fagligt.

Læs korrektur

 • Husk altid at læse korrektur på din ansøgning, så du undgår stavefejl og lignende. Hvis du ikke kan læse korrektur på din egen ansøgning, er det svært at overbevise virksomheden om, at du er egnet til jobbet. Men modtageren kan jo ikke se, om du lige har fået en ven til at læse den igennem, så brug de muligheder du har, så ansøgningen undgår 'sjuske-fejl'. Det kan også være rart at få en andens øjne på dig selv – sælger du dig selv godt nok?

Bilag

 • Undgå at vedlægge for mange bilag, medmindre det efterspørges i annoncen, da det kan virke uoverskueligt på modtageren. Du kan skrive, at du gerne fremsender anbefalinger og eksamensbeviser på virksomhedens opfordring. Medbring i stedet papirerne til den personlige samtale. Du skal dog altid vedlægge en levnedsbeskrivelse - dit CV - der skal indeholde de mere konkrete faktaoplysninger.

Send i god tid

 • En god idé er at sende ansøgningen så hurtigt som muligt. Modtageren kan ofte være lidt nysgerrig og læser de første ansøgninger igennem. Ved næste gennemlæsning vækker din ansøgning genkendelse, og allerede der skiller du dig ud fra de andre ansøgere. Der er dog ikke noget galt i at sende en ansøgning i sidste øjeblik – den må bare ikke komme for sent. Men det hænder, at løbet er kørt, og modtageren har besluttet, hvem der skal ind til samtale.

Tips til den uopfordrede ansøgning

Det siges, at op mod 80% af job i det private erhvervsliv aldrig slås op. Det er en af grundene til, at det kan betale sig at sende uopfordrede jobansøgninger, selvom det kræver lidt mere tid.

Når du skriver en uopfordret ansøgning, gælder mange af de samme regler, som når du søger på et stillingsopslag. Men du skal være opmærksom på følgende:

 

Virksomhed eller branche?

 • Du kan søge uopfordret på to måder. Enten kan du målrette din ansøgning mod en bestemt virksomhed, hvilket kræver meget research. Eller du kan søge brancheorienteret, hvor du kan sende den samme ansøgning til flere virksomheder. Ulempen ved at søge brancheorienteret er, at det kan være svært for den enkelte virksomhed at se, hvad det præcis er, de skal bruge dig til. Her er det meget vigtigt at gøre sig tanker om, hvad du kan, og hvad du vil.

 • Det er hovedsageligt i den private sektor, at stillinger aldrig når at blive slået op. Der findes dog også eksempler på, at f.eks. vikariater ikke slås op i det offentlige. Ellers er der regler om, at offentlige stillinger skal slås op.

Find virksomhederne

 • For at finde de relevante virksomheder kan du bl.a. bruge dit netværk, som muligvis ved, hvor man kan have brug for dig og dine kompetencer. Dit netværk vil sikkert også kunne give dig gode råd og informationer om virksomheden. Du kan også selv holde dig orienteret om virksomheder ved at læse avisernes erhvervssektioner. Her vil du også kunne finde de virksomheder, der er i vækst, og som typisk vil ansætte nyt personale.

Lav grundig research

 • Søger du hos en bestemt virksomhed, kræver det, at du laver omfattende research på virksomheden. Det kan være meget tidskrævende, men betaler sig i den sidste ende. Virksomheden skal føle, at der er en grund til, at du søger lige præcis hos dem. Du kan finde information om virksomheden ved at søge på nettet eller bruge dit netværk.

Send til den rette person

 • Når du har besluttet dig for et sted at søge, er det vigtigt at sende ansøgningen til en person med ledelsesansvar. Det er helt klart en fordel at sende direkte til cheferne, så man ikke skal gennem en hel personaleafdeling. Samtidig er det ikke sikkert, at personaleafdelinger på forhånd ved, hvornår der kommer et behov for en ny ansat. Så er det bedre at ramme en afdelingsleder, som ved, om virksomheden har brug for dig, og som selv kan beslutte at ansætte dig.

Vær målrettet

 • Du skal først og fremmest finde noget, som du har at tilbyde virksomheden. Husk på at du ikke søger for at tigge et job; du søger, fordi du har nogle ressourcer at tilbyde virksomheden. Du kan evt. præsentere gode idéer vedrørende virksomheden. Måske har du hørt om et projekt, som de er i gang med, og som du ved, at du kan bidrage til. Eller måske har du blot læst en artikel om virksomheden i avisen og synes, at din profil er passende til stedet. Du skal huske at være fremadrettet og have visioner. Chefen eller afdelingslederen skal gerne kunne sige: "Hov, her er én, der ser skrap ud i forhold til det, jeg lige går og leder efter eller måske på et tidspunkt har brug for".

 • Du skal argumentere for dine relevante kompetencer, og hvorfor de passer ind i virksomheden. Det kan selvfølgelig være dine faglige kvalifikationer, hvor du også beskriver, hvilke arbejdsområder osv. du kan udfylde. Men da du ikke helt ved, hvad det er for en konkret stilling, du søger, kan du tillade dig også at lægge lidt mere vægt på dine menneskelige egenskaber.

Vær vedholdende

 • Slut ansøgningen med, at du vil vende tilbage i den kommende uge for at høre nærmere. På den måde har du en undskyldning for at ringe og få en snak med den, du har skrevet ansøgningen til. Læg ikke en besked hos sekretæren, men spørg hvornår du kan træffe chefen. Regn ikke med at vedkommende ringer tilbage, så bliv ved indtil du får kontakt.

 • Forbered nogle spørgsmål om virksomheden og den mulige stilling. Start med at spørge om de har læst dit brev, og hvad de synes om det. Hvis ikke så forklar, hvad der står i det. Læg op til en personlig samtale. Hvis de afviser blankt, kan du jo spørge, hvad de ville gøre, hvis de var i dit sted og gerne ville ind i branchen – er der noget, du kunne have gjort anderledes i din henvendelse el.lign. Eller måske kender de nogen i branchen, der kender nogen, der mangler en med dine kvalifikationer.

   

Rådene på disse sider er venligst stillet til rådighed af MOMENT.