Det gode CV

Det gode CV

Et CV er et kort og overskueligt overblik over din faglighed, kompetencer, uddannelse og erhvervserfaring. Oftest vil en arbejdsgiver, leder eller HR-konsulent læse dit CV før din ansøgning for hurtigt at danne sig et overblik over, om du kan være en relevant kandidat til stillingen. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at dette ikke er tilfældet ud fra dit CV, så bliver din ansøgning oftest ikke læst. 

Derfor er det vigtigt, at du er tydelig i din kommunikation og kan bekræfte overfor den person, der læser dit CV, at du er en relevant kandidat til den stilling, du søger. 

Se, hvad du skal være opmærksom på, når du udformer dit CV.  

Hvordan er et godt CV bygget op?

Et godt CV er velstruktureret, let at læse og beskriver din uddannelse og erhvervserfaringer på en god og overskuelig måde.

Et CV er altid bygget op i omvendt kronologisk rækkefølge, det vil sige at dét, du senest har lavet, skal stå først. Derudover fylder et godt CV mellem 1-2 sider. Hvis du går over 2 sider, skal den information, du præsenterer, være meget relevant for den stilling, du søger. Generelt skal dit CV ikke nødvendigvis indeholde alt det, du tidligere har lavet, men målrettes alt efter hvilken stilling, du søger.

Hvad indeholder et CV?

Et ”klassisk” CV indeholder information om følgende:

 • Kontaktoplysninger: Der skal navn, adresse, telefonnummer og e-mail på. Det er frivilligt, om du vil have din LinkedIn-profil, fødselsdato og civilstatus på.

 • Professionelt billede: Billedet skal ligne dig og gerne være et, hvor du virker imødekommende og smilende med en neutral baggrund. Tænk over, hvad du gerne vil signalere.

 • Kort profilafsnit: Her beskriver du i korte sætninger enten dine største styrker, kompetencer, motivation, faglighed eller erfaring målrettet til det specifikke job. Max. 6-7 linjer.

 • Uddannelse: Nævn gerne hvor dit faglige fokus har været undervejs i dine studier. Hvis for eksempel dit speciale eller bacheloropgave omhandler emner, som er relevante for den stilling, du søger, kan du med fordel skrive det på. Hvis du har opnået et godt karaktergennemsnit eller en god karakter på din bacheloropgave, kan du også nævne dette ved at sætte karakteren i parentes. Det er en god og hurtig måde at fortælle læseren, at du er faglig dygtig.

 • Erhvervserfaring: Her skriver du stillingsbetegnelse, og hvilken virksomheder du har arbejdet for. Du skal ligeledes nævne, hvilke arbejdsopgaver du har haft, og det kan være en god ide at skrive, hvilke kompetencer du har opnået. Gerne i ”bullet” form.

 • Frivilligt arbejde: Som ovenstående.

 • Relevante kurser: 

 • IT-kompetencer: Har du IT-kompetencer udover word, powerpoint og alm. brug af excel, så skal du nævne dette her.

 • Sprog: Hvis der i stillingsopslaget er lagt vægt på, at du skal være dygtigt til engelsk, tysk eller et tredje sprog, skal du beskrive dine sprogkompetencer.

 • Fritid: Dette afsnit kan give et indblik i, hvem du er, og hvilke interesser du har uden for arbejdet. Hvis du f.eks. elsker at spille håndbold, kan det give en indikation af, at du er en teamplayer og vægter sociale relationer højt. 

 • Referencer: Det er op til dig, om du vil skrive navn og kontaktoplysninger på tidligere arbejdsgivere allerede i dit CV. Oftest vil en kommende arbejdsgiver bede om referencer til en jobsamtale. Det er som regel et godt signal, når en arbejdsgiver gør dette. Det giver ligeledes dig muligheden for at kontakte tidligere arbejdsgivere og orientere dem om, at de kan blive kontaktet af en kommende arbejdsgiver.